13

Feb

2024

Wartownik-Konwojent / DJ

Termin zbierania ofert: 30-04-2024

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Działu Wewnętrznej Służby Ochrony na stanowisko: 

Wartownik-Konwojent

Zakres obowiązków:

 • ochrona obiektów, pomieszczeń i urządzeń Instytutu przed dostępem osób nieuprawnionych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach chronionych obszarów i obiektów,
 • ochrona mienia Instytutu przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • konwojowanie mienia Instytutu

Wymagania:

 • wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • zdolność fizyczna i psychiczna do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, stwierdzona orzeczeniami lekarskimi i psychologicznymi, których ważność nie upłynęła,
 • dopuszczenie do posiadania do celów ochrony osób i mienia broni palnej bojowej w postaci pistoletów centralnego zapłonu oraz pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm
 • poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "TAJNE" lub wyrażenie zgody poddanie się procedurze, celem uzyskania takiego poświadczenia, dyspozycyjność


Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • znajomość obsługi komputera (MS Office), doświadczenie w pracy o podobnym charakterze

Oferujemy:

 • Pracę w jedynym z największych w Polsce instytutów badawczych, 
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Regularne godziny pracy i przyjazną atmosferę,
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku),
 • Transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicy (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/).

Kontakt: Mirosław Górnicki,  email: miroslaw.gornicki@ncbj.gov.pl


Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: miroslaw.gornicki@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:


Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie.
 3. Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: https://www.ncbj.gov.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-os…