Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek

Dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych prof.  dr hab. inż. Krzysztof Kurek - fot. NCBJ
Dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek - fot. NCBJ

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek ukończył studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w zakresie podstawowych problemów techniki, specjalność Fizyka Techniczna w 1980 r. Jego zainteresowanie zagadnieniami fizyki cząstek elementarnych, modeli ich oddziaływań i kwantowej teorii pola zaowocowało pracą doktorską pod tytułem” Uwzględnienie wpływu mas kwarków w opisie produkcji nowych hadronów przy wysokich energiach w ramach modelu partonów i kwantowej chromodynamiki”, obronioną na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w 1986 roku. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w roku 2012 na podstawie monografii: „Understanding the Nucleon’s Spin Structure. The Direct Gluon Polarisation Measurement at the COMPASS Experiment”. W roku 2019 został mianowany profesorem. Jego zainteresowania naukowe obejmują: fizykę cząstek i oddziaływań elementarnych, kwantowe teorie pola, w szczególności chromodynamikę kwantową, budowę nuklenu, a także zastosowanie sieci neuronowych w fizyce wysokich energii.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek pracował przy eksperymentach fizyki wysokich energii prowadzonych z użyciem wiązki mionów w Europejskim Laboratorium Fizyki Cząstek CERN w Genewie: New Muon Collaboration, Spin Muon Collaboration i Common Muon Proton Apparatus for Structure and Spectroscopy (COMPASS). Od 2013 roku jest członkiem polskiego zespołu w eksperymencie LHCb przy Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN. Jest autorem bądź współautorem ponad 350 publikacji w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym. W Narodowym Centrum Badań Jądrowych był kierownikiem Studium Doktoranckiego oraz Sekretarzem Naukowym NCBJ. Od 25 października 2015 roku jest dyrektorem NCBJ.

Dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek - fot. NCBJ
Dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek - fot. NCBJ
Dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek - fot. NCBJ