Projekt: „Wielka nauka dla Polskiej Innowacyjności”

Dofinansowano z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki: „Nauka dla Społeczeństwa”

Cele projektu:

  • zwiększenie efektywności współpracy nauki z innowacyjnym przemysłem na rzecz budowy konsorcjów polskich instytucji oraz przemysłu dla realizacji krajowej infrastruktury wpisanej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej – projekt Polfel, budowa reaktora wysokotemperaturowego HTR oraz synchrotronu Solaris, Centrum Inżynierii Kriogenicznych Materiałów i Urządzeń Badawczych.
  • zwiększenie dostaw do największych ośrodków naukowych na świecie typu Big Science – Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN, Projekt ITER, F4E – Fusion for Energy, ESS – Europejskie Źródło Spalacyjne, projekty ESA – Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz ESO – Europejskiego Obserwatorium Południowego.
  • zwiększenie komercjalizacji technologii opracowanych w ośrodkach a także upowszechnienie wiedzy na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką.

Czas trwania projektu: 2022-2024

Wartość projektu:
całkowita wartość projektu wynosi 1 048 200,00 PLN

Data zakończenia projektu
Finansowanie
Komórka organizacyjna (zakład)