Nazwa projektu:
Building European Nuclear Competence through continuous Advanced and Structured Education and Training Actions 

Projekt ENEN2plus to największe i najbardziej zintegrowane dotychczasowe przedsięwzięcie w zakresie edukacji i szkoleń, dzięki zaangażowaniu 51 partnerów z 3 kontynentów. Nadrzędnym celem projektu jest zachęcenie do pracy w przemyśle jądrowym młodych talentów, oraz rozwój poprzez szkolenia. Partnerzy zaangażowani w realizację będą pracować nad oceną aktualnych potrzeb kadrowych w sektorze jądrowym w Europie oraz nad identyfikacją wszelkich luk w zakresie edukacji i szkoleń. Identyfikacja tych słabych punktów pozwoli na określenie ścieżki edukacji i szkoleń odpowiadających na teraźniejsze i przyszłe potrzeby rynku. Z drugiej strony zebrana informacja o istniejących strategiach na rzecz kształcenia i szkolenia w krajach UE i ich centralizacja w jednej platformie przyczyni się do rozwiązania obecnego rozdrobnienia istniejących możliwości edukowania i szkolenia w UE tak, aby zagwarantować spójny i zrównoważony program.

Program zakłada wsparcie, dając możliwość uczestnictwa w stażach, szkoleniach, wizytach studyjnych, dla około 1000 osób zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji w sektorze jądrowym na każdym etapie kariery i będzie realizowany we współpracy z partnerami z USA, Chin, Korei i Japonii. Nie bez znaczenia będą również działania adresowane do uczniów i studentów mające na celu przyciągniecie i zachęcenie do związania swojej przyszłości z tą branżą. ENEN2plus stanie się scentralizowaną platformą, w której można będzie zdobyć informacje na temat edukacji, szkolenia i pracy w tej branży, jak również pozwoli na nawiązanie kontaktów z instytutami badawczymi na całym świecie.


Program: HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01
Termin realizacji projektu: 01.06.2022 – 31.05.2026 r.
Kwota dotacji dla wszystkich partnerów: 6 999 459 EUR
Dotacja dla NCBJ: 68 750 EUR

Data zakończenia projektu
Finansowanie
Komórka organizacyjna (zakład)