Procedura probabilistycznej oceny bezpieczeństwa (PSA - Probabilistic Safety Assessment) pozwala praktykom lepiej zrozumieć większość przyczyn mogących inicjacjować awarie jądrowe i zidentyfikować najbardziej krytyczne elementy systemów.
Projekt NARSIS nie ma na celu przeprowadzenia pełnego przeglądu procedury PSA, ale zaproponowanie pewnych ulepszeń, które zostaną włączone do obecnych procedur PSA. Skuteczność tych ulepszeń zostanie przetestowana i zweryfikowana w ramach projektu za pomocą zestawu eksperymentów laboratoryjnych i symulacji numerycznych dla typowej elektrowni jądrowej i rzeczywistych zastosowań.

Zobacz stronę projektu: http://www.narsis.eu/

Data zakończenia projektu
Finansowanie
Komórka organizacyjna (zakład)