Nazwa Projektu: Opracowanie nano-zbliźniakowanych stopów o wysokiej entropii o wysokich właściwościach mechanicznych i podwyższonej tolerancji na promieniowanie, Hot HEA

Akronim Projektu: POLONEZ BIS 1

Budżet Projektu: 896 428 PLN

Czas trwania projektu: 01.11.2022- 31.10.2024

Kierownik Projektu: dr Wenyi Huo

Opis Projektu:

Celem naukowym proponowanego projektu badawczego jest kompleksowe zrozumienie wpływu nanobliźniaków w HEA na właściwości mechaniczne i odporność na napromienianie. Niektóre z hipotez zakładają, że nanobliźniaki w stopach HEA mogą poprawiać właściwości mechaniczne, jak i odporność na promieniowanie. Wpływają one również stabilizację nanostruktury po napromieniowaniu oraz chamują wzrost mikrostruktur dyslokacyjnych pod obciążeniem mechanicznym po napromieniowaniu. Aby ocenić hipotezy, zespół badawczy dr Huo (główny badacz-PI) i dr Kurpaska (mentor) zbada wpływ nanobliźniaków w HEA na właściwości mechaniczne i odporność na promieniowanie. Proponowane badania mają na celu opracowanie i produkcję wielofunkcyjnego, najnowocześniejszego materiału do zastosowań przemysłowych. Jego celem jest opracowanie nanobliźniaczych V10Cr15Mn5Fe35Co10Ni25, Co20Cr20Fe20Mn20Ni20, Co25Cr25Fe25Ni25 (at.%) HEA o doskonałych właściwościach mechanicznych i zwiększonej odporności na promieniowanie poprzez kriodeformację i wyżarzanie. Zakres przetwarzania kriowalcowania oraz czas i temperatura wyżarzania będą musiały zostać zoptymalizowane w celu uzyskania HEA o różnej zawartości nanobliźniaków. Charakterystyka strukturalna zostanie przeprowadzona przy użyciu XRD/SEM/TEM poprzez dokładną i systematyczną analizę. Właściwości mechaniczne HEA zostaną zbadane poprzez nanowgłębienie i próbę rozciągania w temperaturze pokojowej i wysokiej. Po napromieniowaniu jonowym mechanizm niszczenia HEA zostanie oceniony za pomocą FIB/TEM i nanoindentacji. Wszystkie próbki zostaną napromieniowane w temperaturze 580 ℃ i 700 ℃.

Data zakończenia projektu
Finansowanie
Komórka organizacyjna (zakład)