Nazwa Projektu: Jak zaobserwować łamanie symetrii CP w rozpadach hiperonów

Akronim Projektu: PRELUDIUM BIS-1

Budżet Projektu: 431 400 PLN

Czas trwania projektu: 01.11.2020- 31.10.2024

Kierownik Projektu: dr hab. Andrzej Kupść

Opis Projektu:

Ogólnym zadaniem tego projektu jest określenie strategii poszukiwania łamania symetrii CP (kombinowana symetria sprzężenia ładunkowego i parzystości) w słabych rozpadach hiperonów (barionów zawierających kwark dziwny). Konkretnym celem jest weryfikacja nowatorskich metod badania łamania symetrii CP wykorzystujących spinowe stopnie swobody oraz ich optymalizacja. W projekcie wykorzystano właściwości splątanego spinowo stanu kwantowego pary barion-antybarion wytworzonego w procesie anihilacji elektron-pozyton. W poprzednich badaniach kierownika projektu wykazano, że można do tego celu wykorzystać rozpady charmonium. Projekt obejmuje zarówno eksperymentalne, jak i fenomenologiczne badania wykonalności i jest rozszerzeniem naszych wcześniejszych badań, obejmujących sekwencje słabych rozpadów dwuciałowych hiperonów. W analizach eksperymentalnych zostaną wykorzystane dostępne dane z eksperymentu BESIII.

Data zakończenia projektu
Finansowanie
Komórka organizacyjna (zakład)