Nazwa projektu:

SECURE - zapewnienie dostępności izotopów promieniotwórczych do celów medycznych i trwałości ich dostaw na potrzeby lecznictwa w Europie

Celem projektu SECURE jest zapewnienie dostępności izotopów promieniotwórczych do celów medycznych – tak, aby zapewnić trwałość ich dostaw zabezpieczających potrzeby lecznictwa w Europie. Projekt skupia się na poszukiwaniu rozwiązań w zakresie projektowania tarcz do napromieniania oraz metod wytwarzania izotopów medycznych obecnie stosowanych, jak i nowych izotopów do terapii izotopowej i diagnostyki. Wytypowano szereg izotopów m.in. Cu-64, Ag-111, Tb-161, Lu-177, Re-188, Au-199, Pb-212 i Ac-225, które są niezbędne, aby z powodzeniem wdrażane były procedury medycyny nuklearnej. Jednocześnie zidentyfikowano zagadnienia badawcze stanowiące główne przeszkody na drodze do zapewnienia ich dostępności w dalszych latach.

Główne cele projektu obejmują:

 1. usunięcie krytycznych barier na drodze do wytwarzania wybranych emiterów promieniowania α i β–, które obecnie ograniczają ich pełną dostępność,
 2. opracowanie wytycznych i zaleceń, które umożliwią badania w kierunku zidentyfikowania pełnego potencjału klinicznego jaki niesie ze sobą stosowanie promieniowania cząsteczkowego α i β– w leczeniu oraz jego bezpieczne stosowanie.
 3. wykazanie, że możliwe jest zwiększenie skali oraz powtarzalności i systematyczności procesów wytwarzania izotopów do celów medycznych na podstawie zebranych doświadczeń.

Rad-223 jest obecnie jedynym radiofarmaceutykiem, który uzyskał dopuszczenie do obrotu ze wskazaniem do terapii u chorych z rakiem prostaty. Otworzyło to drogę do szerszego stosowania emiterów promieniowania α, takich jak Ac-225 czy Bi-213. Rosnące zapotrzebowanie medycyny nuklearnej na nowe emitery promieniowania α i β– wymaga nowego spojrzenia na dotychczas stosowane metody wytwarzania oraz na zasoby materiałów tarczowych oraz radionuklidów macierzystych.

Ambicją konsorcjum projektu SECURE jest zidentyfikowanie oraz efektywne wykorzystanie obecnych zasobów umożliwiających wytwarzanie nowych radionuklidów, w szczególności emiterów promieniowania α oraz emiterów promieniowania β– o potencjale teranostycznym. Opracowanie alternatywnych technologii wytwarzania radionuklidów do terapii, które zapewnią polepszenie opieki nad pacjentami wymaga wielodyscyplinarnej wiedzy i doświadczenia z zakresu fizyki, chemii, badań materiałowych, obróbki materiałów tarczowych, biologii i radiobiologii, radiofarmacji i medycyny nuklearnej. Kompetencje partnerów konsorcjum SECURE zapewniają dostęp do tych wszystkich dziedzin.

Członkowie konsorcjum:

 1. Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów Polatom – Koordynator
 2. NUCLEAR RESEARCH AND CONSULTANCY GROUP, Holandia
 3. INSTITUT MAX VON LAUE – PAUL LANGEVIN, Francja
 4. INSTITUT JOZEF STEFAN, Słowenia
 5. EUROPEAN NUCLEAR EDUCATION NETWORK, Belgia
 6. ENERGIATUDOMANYI KUTATOKOZPONT, Węgry
 7. EUROPEAN FEDERATION OF ORGANISATIONS FOR MEDICAL PHYSICS, Holandia
 8. AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE, Włochy
 9. STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE / CENTRE D’ETUDE DE L’ENERGIE NUCLEAIRE, Belgia
 10. EVALION SRO, Czechy
 11. BUDAPESTI MUSZAKI ES GAZDASAGTUDOMANYI EGYETEM, Węgry
 12. CLUST ER INDUSTRIE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE, Włochy
 13. CLUSTERUL REGIONAL INOVATIV DE IMAGISTICA MOLECULARA SI STRUCTURALA NORD-EST (IMAGOMOL), Rumunia
 14. ISTITUTO ROMAGNOLO PER LO STUDIO DEI TUMORI DINO AMADORI – IRST SRL, Włochy
 15. UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE, Francja
 16. UNIVERZITETNI KLINICNI CENTER LJUBLJANA, Słowenia
 17. JRC -JOINT RESEARCH CENTRE- EUROPEAN COMMISSION, Belgia
 18. NATIONAL NUCLEAR LABORATORY LIMITED, Wielka Brytania

Termin realizacji projektu:
01.10.2022 – 30.09.2025

Źródło dofinansowania:
Program Horyzont Europa

Dotacja dla OR POLATOM (NCBJ):
3 630 425,50 EURO

Rola OR POLATOM (NCBJ) w projekcie:
Koordynator

Kierownik projektu:
prof. dr inż. Renata Mikołajczak

Data zakończenia projektu
Finansowanie
Komórka organizacyjna (zakład)