SINFONIA to czteroletni projekt badawczy, którego głównym celem jest opracowanie nowych metodologii i narzędzi do pełnej oceny zwiększonego ryzyka szkodliwych efektów narażenia na promieniowanie jonizujące pacjentów, personelu medycznego i opiekunów, społeczeństwa oraz środowiska w przebiegu postępowania z pacjentami, u których zdiagnozowano lub zachodzi podejrzenie chłoniaka lub nowotworu mózgu. Ponowne przeanalizowanie i ocena ryzyka związanego z ekspozycją medyczną jest konieczne ze względu na wzrost zastosowań promieniowania jonizującego w diagnostyce i terapii.

 

Projekt skupia multidyscyplinarne konsorcjum, łączące wiedzę 14 partnerów z 8 krajów: Grecji, Belgii, Szwajcarii, Szwecji, Hiszpanii, Austrii, Polski i Niemiec. Obejmuje uniwersytety, instytuty badawcze, szpitale oraz partnerów przemysłowych.

źródło: https://www.sinfonia-appraisal.eu/#partners

Badania naukowe obejmują opracowanie nowej spersonalizowanej metody dozymetrii oraz oceny ryzyka opartej na sztucznej inteligencji (AI) w celu:

  • oszacowania obciążenia promieniowaniem pacjentów poddawanych najnowocześniejszym zabiegom radiologicznym, medycyny nuklearnej i radioterapii,
  • oceny ryzyka narażenia personelu medycznego, opiekunów, społeczeństwa oraz środowiska podczas procedur medycyny nuklearnej i radioterapii protonowej,
  • określenia stopnia wrażliwości pacjentów na promieniowanie i związanego z tym ryzyka rozwoju wtórnych nowotworów złośliwych,
  • zaprojektowania, opracowania i rozwoju technik zarządzania danymi zebranymi w badaniach obrazowych, nie obrazowych oraz w trakcie sesji radioterapeutycznych.

 

Opracowana zostanie platforma on-line do przechowywania danych oraz do opracowywania algorytmów AI. Osiągnięte w projekcie SINFONIA wyniki badań na przykładzie pacjentów z chłoniakami i nowotworami mózgu będą miały również zastosowanie w przypadku innych schorzeń. Narzędzia personalizowanej dozymetrii wsparte AI dostarczą nowej wiedzy o parametrach mających dominujący wpływ na szkodliwość promieniowania. Pozwoli to zrównoważyć ryzyka i korzyści stosowania procedur z zastosowaniem promieniowania jonizującego i opracowanie strategii optymalizowania dawki promieniowania. Ponadto, badania z zakresu radiobiologii pozwolą zidentyfikować osoby o zwiększonej podatności na wystąpienie wtórnych nowotworów w efekcie narażenia na promieniowanie jonizujące.

SINFONIA oferuje wielodyscyplinarny system szkoleń w obszarze dozymetrii promieniowania, analizy ryzyka i ochrony radiologicznej oraz opracuje zalecenia dotyczące ochrony radiologicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące organizowanych szkoleń zostały zamieszczone na stronie internetowej projektu. Można się z nimi zapoznać pod adresem EDUCATION - Sinfonia (sinfonia-appraisal.eu) 

Termin realizacji projektu: 01.10.2022 r. – 30.09.2024 r.

Źródło finansowania: Projekt otrzymał dofinansowanie z programu badawczo-szkoleniowego Euratom na lata 2019–2020 – HORYZONT 2020, w ramach umowy o udzielenie dotacji nr 945196.

Kwota dotacji dla wszystkich partnerów: 5 999 997,50 EUR

Dotacja dla NCBJ: 170 375,00 EUR

Kierownik projektu: prof. Renata Mikołajczak

Oficjalna strona projektu: www.sinfonia-appraisal.eu

          

Data zakończenia projektu
Finansowanie
Komórka organizacyjna (zakład)