Nazwa Projektu: DINGLE: Pył w galaktykach: Patrząc przez jego Emisję

Akronim Projektu: SONATA BIS-10a

Budżet Projektu: 1 999 200 PLN

Czas trwania projektu: 04.05.2021- 03.05.2026

Kierownik Projektu: dr Ambra Nanni

Opis Projektu:

Mimo, że pył stanowi niewielki ułamek (1%) całkowitej materii widzialnej, odgrywa on kluczową rolę w ewolucji obiektów zamieszkujących Wszechświat, w tym w formowaniu się gwiazd i planet, które mogłyby być siedliskiem życia. Aby zbadać właściwości pyłu wokół gwiazd i w galaktykach, należy zbadać jego wpływ na promieniowanie gwiazd. Ziarna pyłu absorbują promieniowanie gwiazdowe, nagrzewają się i reemitują tę energię przy większych długościach fal. Dzięki zastosowaniu wiarygodnych modeli teoretycznych światła emitowanego przez gwiazdy i przetwarzanego przez pył, możliwe jest wyznaczenie fizycznych własności galaktyk oraz zbadanie ewolucji pyłu od początku istnienia Wszechświata do czasów współczesnych. Projekt DINGLE ma na celu modelowanie formowania się pyłu wokół gwiazd tracących masę oraz w ośrodku międzygwiazdowym galaktyk, a także opracowanie wiarygodnego opisu absorpcji i reemisji światła z ziaren pyłu. Celem jest zbadanie pyłu w różnych galaktykach i porównanie naszych modeli teoretycznych z ich obserwacjami. Projekt zwiększy nasze zrozumienie cyklu życia metali i pyłu od pierwszych uformowanych galaktyk do dnia dzisiejszego.

Data zakończenia projektu
Finansowanie
Komórka organizacyjna (zakład)