Nazwa Projektu: Rozkład statystyczny parametrów systemów elektronicznych poddanych działaniu promieniowania jonizującego

Akronim Projektu: STATJON

Budżet Projektu: 49 885 PLN

Czas trwania projektu: 04.10.2023 - 03.10.2024

Kierownik Projektu: dr inż. Tomasz Rajkowski

Opis Projektu:

Testy na całkowitą dawkę pochłoniętą promieniowania jonizującego (TID) są częścią procedur kwalifikacyjnych dla elektroniki planowanej do użytku w trudnych warunkach radiacyjnych (np. w przestrzeni kosmicznej, akceleratorach). Zgodnie ze standardowymi procedurami (np. ESCC 22900, MIL-STD-883J METHOD 1019.9) kwalifikacja ta jest przeprowadzana poprzez testy na poziomie komponentów (np. tranzystory, bramki logiczne, czy układy pamięci). Mimo tego alternatywna metoda testów elektroniki na poziomie płytki / systemu jest coraz częściej stosowana do walidacji nowatorskich złożonych systemów (np. w projektach nanosatelitów). Metoda ta nie jest jednak jeszcze dojrzała i wymaga dokładnego zbadania jakości wyników uzyskanych w testach radiacyjnych. W szczególności, do tej pory nie przeprowadzono analizy rozkładu statystycznego wyników systemu po napromieniowaniu. Celem projektu Miniatura-7 jest przeprowadzenie eksperymentów napromieniowania kilku typów komputerów jednopłytkowych (SBC) o różnej złożoności, przy użyciu dużych rozmiarów próbek, a następnie obserwacja rozkładów statystycznych obserwowalnych parametrów i poziomu promieniowania dla którego występuje awaria tych SBC. Podczas napromieniowywania, na SBC będą uruchomione systemy operacyjne i aplikacje wykorzystujące zasoby wewnętrzne, a różne parametry systemu będą monitorowane w celu oceny degradacji wywołanej TID i poziomu awarii systemu. Szeroki zestaw danych uzyskanych w tym eksperymencie zostanie poddany analizie statystycznej. Rozkłady degradacji parametrów i rozkłady poziomu awarii TID zostaną zaproponowane i zweryfikowane pod kątem potencjalnych patologii dystrybucji. Takie wyniki będą miały dużą wartość dla społeczności naukowej zainteresowanej wpływem promieniowania na elektronikę, ponieważ temat ten nie był dotychczas badany. Oczekuje się też, że eksperyment ten rzuci światło na wiarygodność metody testowania na poziomie systemu i jej zastosowanie w różnych aplikacjach.

Data zakończenia projektu
Finansowanie
Komórka organizacyjna (zakład)