PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE:

Program: PROGRAMME OF COORDINATED RESEARCH ACTIVITIES

Temat projektu w ramach CRP (Coordinated Research Project): Economic Appraisal of Small Modular Reactors Projects: Methodologies and Applications.

Rola NCBJ: Wykonawca zadania badawczego w ramach projektu

Tytuł projektu (zadanie NCBJ) w ramach ww. CRP: Technical - economic assessment of the High-Temperature Reactors (HTR) - Small Modular Reactors (SMR) concepts for industrial and municipal power and heat supplies. A case of Poland.

Kierownik kontraktu badawczego w NCBJ: prof. Wacław Gudowski 

Partnerzy: 

Instytucja finansująca: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej

Termin rozpoczęcia: 1 września 2020 r.

Link do Skoordynowanych projektów badawczych, realizowanych w obrębie działań Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej


OPIS PROPONOWANYCH BADAŃ:

Głównym zadaniem projektu będzie ocena prognozowanego zapotrzebowania na energię i ciepło w kilku scenariuszach rozwoju gospodarczego kraju / regionu z uwzględnieniem różnych ograniczeń dotyczących dekarbonizacji / odgazowania.

Projekt koncentruje się na rozwoju regionalnym i gminnym pod względem zapotrzebowania na energię (moc i ciepło). Lokalne społeczności będą zaangażowane w znalezienie optymalnej polityki zaopatrzenia w energię. 

Celem będzie również:

- analiza optymalnych rozwiązań dla systemów energetycznych bez paliw kopalnych w synergii między systemami energii jądrowej i odnawialnej;

- opracowanie optymalnych modeli biznesowych dla strategii wdrażania HTR-SMR;

- współpraca ze społecznościami lokalnymi w zakresie społecznej akceptacji systemów energetyki jądrowej. 

Data zakończenia projektu
Finansowanie