Menu odnośników dodatkowych

Nadchodzące seminaria

Looking for low-frequency counterparts of bright Fast Radio Bursts with the MWA

OBSERWACJA DEPOPULACJI STANU IZOMERYCZNEGO W JĄDRZE 93MO W WYNIKU WYCHWYTU ELEKTRONU DO NIEZAPEŁNIONEJ POWŁOKI ELEKTRONOWEJ ATOMU

Stabilność fazowa i właściwości stopów o wysokiej entropii: modelowanie i eksperyment

Development of HTGR technology for cogeneration and heat applications