Wirtualne Dni Otwartych Drzwi NCBJ i Ośrodka Jądrowego Świerk

Nazwa projektu:
Wirtualne Dni Otwartych Drzwi NCBJ i Ośrodka Jądrowego Świerk

Organizowane dwukrotnie w ciągu minionej dekady Dni Otwarte w Ośrodku Jądrowym Świerk były bardzo udanymi imprezami. Polegały one na umożliwieniu szerokiemu gronu zainteresowanych nieodpłatne zwiedzenie różnych zakładów Ośrodka. Przedsięwzięcia te, niestety niezwykle wymagające organizacyjnie i finansowo, dały bardzo satysfakcjonujące efekty – wywołały ogromne zainteresowanie i zaowocowały nadspodziewanie dużą frekwencją.

Okres pandemicznych ograniczeń przyniósł koncepcję przeniesienia wizyt rzeczywistych do świata wirtualnego. Zainspirowani tą ideą oraz zachęceni sukcesem Dni Otwartych zaproponowaliśmy projekt, który w naszym przekonaniu może stanowić odpowiednik tej imprezy w świecie sieci komputerowych.

W ramach projektu „Wirtualne Dni Otwartych Drzwi NCBJ i OJ Świerk” powstanie 10 filmów. „Bohaterami” filmów zostaną: reaktor Maria, Dział Edukacji i Szkoleń, NOMATEN, Park Naukowo-Techniczny, POLATOM, Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych, Laboratorium Badań Materiałowych, Zakład Technologii Plazmowych i Jonowych, Pracownia Rozwoju i Zastosowań Metod Fizyko-Chemicznych w Archeometrii oraz (spoza NCBJ, ale jak najbardziej z Ośrodka) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.

Pierwszy etap projektu obejmuje przygotowanie 10 scenariuszy filmów. Powstanie scenariuszy jest efektem bliskiej współpracy pomiędzy prowadzącymi projekt a pracownikami pokazywanych jednostek. Kolejnym etapem jest realizacja filmów, a następnym publikowanie ich na instytutowym kanale Youtube.

Program: Społeczna Odpowiedzialność Nauki
Moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu
Czas realizacji projektu: 1.XII.2021 – 30.VI.2023
Kwota dofinansowania: 198 000 PLN
Źródło dofinansowania: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Status: 
Aktualny/Current
Finansowanie/Financing: