Czym się zajmujemy?


  • Badamy wzbudzenia i strukturę spinową nukleonu,

  • Analizujemy mechanizmy reakcji jądrowych,

  • Pracujemy nad zastosowaniem metod jądrowych w badaniach materiałowych i biologicznych,

  • Nasi naukowcy projektują i budują detektor pbar+Panda dla FAIR,

  • Badają własności i strukturę jąder atomowych oraz syntezę jąder najcięższych,

  • Przygotowują pomiary stałego elektrycznego momentu dipolowego protonu i deuteronu w ramach kolaboracji JEDI.

Kontakt


ul. Pasteura 7,
02-093 Warszawa
tel.+48 22 273 28 01
e-mail: BP1@ncbj.gov.pl