News Date

Dnia 28.03.2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu została podpisana umowa o finansowanie projektu „Stworzenie w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu im. M. Curie-Skłodowskiej możliwości realizacji procedury napromieniania śródoperacyjnego przy użyciu innowacyjnego akceleratora elektronów”. Projekt będzie realizowany przez: Centrum Wysokich Technologii w Świerku „HITEC ŚWIERK” (spółkę celową Narodowego Centrum Badań Jądrowych), Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Wielkopolskie Centrum Onkologii.

Umowę podpisali: w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego Pani Dyrektor Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Agnieszka Juskowiak a w imieniu konsorcjum podmiotów realizujących projekt Pan Dariusz Socha Prezes spółki Centrum Wysokich Technologii w Świerku „HITEC ŚWIERK”. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na 31 grudnia 2020 roku - wówczas w Wielkopolskim Centrum Onkologii zostanie zainstalowany, w dedykowanej sali operacyjnej, akcelerator śródoperacyjny wykonany w Świerku. Akcelerator będzie wykorzystywał dotychczasowe osiągnięcia NCBJ i WCO wypracowane podczas realizacji projektów AiD oraz INTRADOSE, uwzględniając zarówno postęp techniczny związany z rozwiązaniami dotyczącymi akceleratorów jak również aktualne światowe doświadczenia kliniczne napromieniania śródoperacyjnego. Instalacja akceleratora śródoperacyjnego produkcji polskiej w jednostce służby zdrowia otworzy szansę dla NCBJ na wejście na polski a kolejno europejski i światowy rynek akceleratorów do realizacji napromieniania śródoperacyjnego.

Akcelerator śródoperacyjny IntraLine IOERT (foto: Grzegorz Krzyżewski /NCBJ)