News Date

8 grudnia 2020 r. dyrektorzy NCBJ, profesor Krzysztof Kurek i European XFEL GmbH, profesor Robert Feidenhansl podpisali aneks do umowy o współpracy pomiędzy kierowanymi przez nich instytucjami. Umowa została wzbogacona o zapisy, które ustalają ramy i cele ewentualnej współpracy w fazie koncepcyjnej projektu Scientific Big Data Analysis. Jej zapisy będą realizowane w przypadku przyznania NCBJ przez MNiSW współfinansowania poprzez udział w programie „Międzynarodowe Projekty Współfinansowane”.

Centrum Informatyczne Świerk w NCBJ jest jedynym zagranicznym ośrodkiem komputerowym, w którym mogą być zbierane i przetwarzane dane użytkowników hamurskiego rentgenowskiego lasera na swobodnych elektronach. Warunki pandemmi i towarzyszaca jej konieczności wykonywania wielu czynności zdalnie, wymuszają poszukiwania nowych rozwiązań także w obszarze obsługi naukowych eksperymentów.