Nuclear plant

Artykuł prof. Andrzeja Strupczewskiego jedną z najlepszych prac opublikowanych w czasopismach naukowo-technicznych SEP

 

20-06-2024

Krzysztof Petelczyc


Jury Konkursu im. prof. Mieczysława Pożaryskiego wyłoniło najlepsze prace opublikowane w czasopismach naukowo-technicznych SEP w roku 2023. Do Konkursu zgłoszono 39 artykułów. Uroczyste wręczenie dyplomów Laureatom Konkursu odbyło się w dniu 5 czerwca 2024 r. w Poznaniu podczas posiedzenia Rady Prezesów SEP.

"Artykuł zatytułowany «Odnawialne źródła energii czy energetyka jądrowa - czego potrzeba Polsce?» został wyróżniony spośród wielu nadesłanych prac, co jest ogromnym dowodem uznania ze strony jury oraz redakcji czasopisma. (...) Praca nie tylko wzbogaciła zawartość czasopisma Wiadomości Elektrotechnicznych, ale także przyczyniła się do poszerzenia wiedzy i inspiracji dla naszych czytelników" - czytamy w liście gratulacyjnym.

Artykuł prof. Andrzeja Strupczewskiego, Rzecznika NCBJ ds. Energetyki Jądrowej, którego treść można znaleźć w numerze 11 "Wiadomości Elektrotechnicznych" z 2023 roku (10.15199/74.2023.11.1), zdobył III nagrodę.

Serdecznie gratulujemy!