News Date

Pani dr hab. inż. Renata Mikołajczak (POLATOM@NCBJ) dołączyła do Międzynarodowego Komitetu Naukowego instytutu ARRONAX we Francji. Instytut, którego nazwa jest akronimem od Accelerator for Research in Radiochemistry and Oncology at Nantes Atlantic (akcelerator do badań w dziedzinie radiochemii i onkologii w Nantes Atlantic) dysponuje cyklotronem o energii 70 MeV wykorzystywanym głównie na potrzeby medycyny do produkcji strontu-82, a także m.in. germanu-68 i astatu-211. Doświadczenia w tej ostatniej produkcji mogą być bardzo cenne dla budowanego w Świerku cyklotronu CERAD.

Głównym przedmiotem zainteresowania instytutu ARRONAX są badania nad wytwarzaniem innowacyjnych radionuklidów na potrzeby medycyny nuklearnej i do prowadzenia badań radiochemicznych, w szczególności do badania wpływu promieniowania na komórki i organizmy. Ośrodek jest otwarty na projekty pochodzące od wszystkich zainteresowanych akademickich laboratoriów w Europie, a także na projekty partnerów przemysłowych. Wszystkie projekty są oceniane przez międzynarodowy komitet naukowy. Pierwsze spotkanie Komitetu z udziałem pani profesor Mikołajczak właśnie dobyło się w Nantes w dniach 28-29.11.2018 r.

Nazwa ARRONAX to także odniesienie do profesora Aronnax - postaci z powieści "Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej” Juliusza Verne'a, który urodził się w Nantes.

 

Informacja uzupełniająca

Wspomniany w notatce projekt CERAD jest realizowany przez konsorcjum na czele z Wnioskodawcą – Narodowym Centrum Badań Jądrowych (dalej NCBJ) – Liderem Konsorcjum i jedynym beneficjentem pomocy oraz konsorcjantami – Uniwersytetem Warszawskim, Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum oraz Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku.

Celem Projektu jest stworzenie nowoczesnej infrastruktury badawczej w obszarze poszukiwania nowych radiofarmaceutyków do diagnostyki i terapii, opartych na aktywnych biologicznie ligandach działających na poziomie komórkowym i molekularnym. Połączenie technik izotopowych z molekularnymi markerami stanu chorobowego umożliwi wcześniejsze wykrywanie schorzeń i wdrożenie odpowiednich procedur terapeutycznych. Najważniejszym urządzeniem laboratorium CERAD będzie cyklotron przyspieszający protony, jądra deuteru i cząstki alfa do energii do 30 MeV (15 MeV deuter).

 

Prof. Renata Mikołajczak (foto: Marcin Jakubowski / NCBJ)