dr Michael Romano

Dr Michael Romano laureatem prestiżowej nagrody czasopisma Astronomy & Astrophysics

 

11-03-2024

 

Dr Michael Romano z Zakładu Astrofizyki Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), został laureatem prestiżowej nagrody "Early Career Research Award" przyznawanej przez czasopismo "Astronomy & Astrophysics" (A&A).

Dr Romano otrzymał nagrodę za swoje pionierskie badania nad dynamiką i ewolucją galaktyk. Wykorzystując m.in. dane z obserwacji teleskopu ALMA, dr Romano analizował procesy łączenia się galaktyk, gdy Wszechświat miał zaledwie nieco ponad miliard lat. Po raz pierwszy wykorzystał on informację dostarczaną przez linię emisyjną zjonizowanego węgla obserwowaną przez ALMA i wykazał, że około 40% galaktyk obserwowanych we wczesnym okresie istnienia Wszechświata było w trakcie oddziaływań i zderzania się z innymi galaktykami. Oznacza to, że dzisiejsze duże galaktyki powstały w znacznej mierze dzięki procesom zlewania się mniejszych galaktyk mającym miejsce ponad 12 mld lat temu.

Nagroda "Early Career Research Award" przyznawana jest co roku młodym naukowcom, którzy wyróżnili się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie astrofizyki. Jest to niezwykle prestiżowe wyróżnienie, które potwierdza talent i zaangażowanie dr. Romano w badania naukowe.

Dr Michael Romano jest astrofizykiem i pracuje w Zakładzie Astrofizyki NCBJ od 2022 roku. Ukończył studia doktoranckie na Università degli Studi di Padova we Włoszech. Jest autorem wielu publikacji w renomowanych czasopismach naukowych. Ostatnio został głównym badaczem programu obserwacyjnego ESO wykorzystującego możliwości spektrografu KMOS na VLT (Very Large Telescope) w Chile. Program ten umożliwi dr Romano dalsze badania powstawania galaktyk we wczesnym Wszechświecie poprzez analizę zawartości pyłu i metali w pierwotnych źródłach.

A&A to jedno z najważniejszych czasopism naukowych w dziedzinie astrofizyki. Ukazuje się od 1969 roku i publikuje oryginalne prace badawcze z zakresu wszystkich dziedzin astrofizyki. Czasopismo jest recenzowane i posiada wysoki współczynnik wpływu.

Źródło informacji: https://www.aanda.org/2024-press-releases/2952-2024-a-a-awards-reward-t…