News Date

Na zaproszenie grupy neutrinowej NCBJ i dzięki wsparciu europejskiego projektu JENNIFER, przyjeżdża do Polski jeden ze światowych liderów badań tych nieuchwytnych cząstek, prof. Chang Kee Jung. Poza zaangażowaniem w fizykę cząstek elementarnych, prof. Jung jest zapalonym popularyzatorem nauki, twórcą wykładu "Fizyka Sportu" na Uniwersytecie w Stony Brook. Z tego też powodu podczas pobytu w Polsce gość m.in. wygłosi dwa wykłady dla szerokiego kregu odbiorców. Pierwszy, zatytułowany "Capturing Innovations and Underlying Physics in Sports (Selected Topics: Basketball, High Jump, Gymnastics and Swimming)" odbędzie się w poniedziałek 18 marca o godzinie 15:30, w sali B2.38 na ul. Pasteura 5 (Wydział Fizyki UW) na konwersatorium Departamentu Badań Podstawowych NCBJ. Drugi z wykładów, tym razem już neutrinowy pod tytułem "UNIVERSE ACCORDING TO NEUTRINOS, NOBEL PRIZES, BREAKTHROUGHS AND FUTURE", zostanie wygłoszony dzień póżniej, 19 marca o godzinie 18:00 w sali nr 0.03 (także w budynku Wydziału Fizyki U, ul. Pasteura 5) i będzie to wykład z cyklu "Zapytaj Fizyka".

Warto dodać, że projekt UE Japan and Europe Network for Neutrino and Intensity Frontier Experimental Research (JENNIFER) realizowany jest przez 16 instytucji badawczych z Europy, Japonii i Turcji w tym przez dwie polskie: NCBJ i IFJ PAN.

 

Prof. Chang Kee Jung