News Date

Sonda MAKARONI na stanowisku eksperymentalnym Badania materiałów, jakie mają być używane w przyszłych reaktorach wysokotemperaturowych, czy instalacjach termojądrowych, mogą być przeprowadzane w badawczych reaktorach jądrowych. Występujące w nich wysokie strumienie neutronów pozwalają odtworzyć warunki, jakie będą panować w przyszłych instalacjach. Możliwe jest więc badanie wpływu pól promieniowania, wysokiej temperatury i ciśnienia na wytrzymałość i strukturę materiałów przewidywanych do wykorzystania w konstrukcji nowych reaktorów. Eksperymenty te wymagają jednak specjalnych sond termostatycznych, w których podczas napromieniania panują ściśle określone warunki - temperatura dochodząca nawet do 1000°C, wysokie ciśnienie, czy atmosfera helowa. Zespół pracowników reaktora MARIA zaprojektował i skonstruował kilka sond tego typu (np. zaprojektowana w ramach projektu GOSPOSTRATEG-HTR sonda ISHTAR, czy MAKARONI), w których napromieniano próbki materiałowe. Dokonania konstruktorów nagrodzono właśnie odznaką honorową "Za Zasługi dla Wynalazczości".

Podczas uroczystej Rady Naukowej NCBJ, Pani Anna Pogorzelska-Fuz, Zastępca Dyrektora DEJ w MKiŚ, w imieniu Pani Minister Klimatu i Środowiska, wręczyła honorowe odznaki "Za Zasługi dla Wynalazczości" pracownikom NCBJ. Odznaki otrzymali:

  • mgr inż. Maciej Lipka
  • mgr inż. Piotr Mazerewicz
  • mgr inż. Marek Migdal
  • inż. Anna Talarowska
  • mgr inż. Grzegorz Wojtania
  • Antoni Zawadka

Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Wynalazczości” została przyznana przez Prezesa Rady Ministrów zespołowi pracowników reaktora MARIA w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, którzy zaprojektowali od zera i wykonali eksperymentalne sondy termostatyczne.

Szczegółowe informacje o zaprojektowanych sondach i przeprowadzanych badaniach znajdują się w artykułach:

https://www.ncbj.gov.pl/aktualnosci/nowe-urzadzenia-badawcze-htgr-przechodza-pierwsze-testy-reaktorze-maria
https://www.ncbj.gov.pl/aktualnosci/sonda-wysokotemperaturowa-rozpoczela-prace-rdzeniu-reaktora-maria
https://www.ncbj.gov.pl/aktualnosci/reaktor-maria-wspiera-badania-synteza-termojadrowa
https://www.ncbj.gov.pl/aktualnosci/sukces-napromieniania-materialow-sondzie-ishtar-reaktorze-maria

Serdecznie gratulujemy zespołowi przyznanych odznak i sukcesu przeprowadzanych badań, jak również życzymy dalszych osiągnięć!

Sonda MAKARONI na stanowisku eksperymentalnym
Sonda wysokotemperaturowa przygotowywana na stanowisku testowym w NCBJ
Odznaka honorowa "Za Zasługi dla Wynalazczości"
Zespół pracowników reaktora MARIA, którzy zostali odznaczeni za zaprojektowanie i wykonanie sond termostatycznych