NCBJ przystąpiło do europejskiego sojuszu przemysłu na rzecz SMR-ów

 

16-05-2024

Piotr Spinalski


W kwietniu zakończył się nabór kandydatów do ustanowionego przez Komisję Europejską sojuszu przemysłu na rzecz SMR-ów. NCBJ zostało członkiem tej nowej organizacji i będzie zaangażowane w prace związane z AMR (Advanced Modular Reactors).

Dokument, w przygotowaniu którego brali udział także przedstawiciele NCBJ, ustanawiający europejski sojusz przemysłu na rzecz SMR-ów (European Industry Alliance on SMRs), został zatwierdzony przez Komisję Europejską w listopadzie 2023 roku. Celem sojuszu jest ułatwienie i przyspieszenie rozwoju i wdrożenia pierwszych projektów Małych/Zaawansowanych Reaktorów Modularnych SMR/AMR (ang. Small/Advanced Modular Reactors) w Europie, tak by pierwszy reaktor zaczął funkcjonować już na początku lat 30-tych.

Do połowy kwietnia trwał nabór kandydatów do sojuszu realizowany przez głównych inicjatorów tej inicjatywy: „nucleareurope” (www.nucleareurope.eu) oraz platformy zrównoważonego rozwoju technologii jądrowych SNETP (www.snetp.eu). Kandydatura NCBJ została zaakceptowana i przedstawiciel Instytutu weźmie udział w pierwszym walnym zgromadzeniu nowej organizacji w dniach 29–30 maja br. w Brukseli. NCBJ będzie zaangażowane głównie w prace związane z AMR (Advanced Modular Reactors). Strategicznym celem sojuszu jest komercjalizacja tej technologii w drugiej połowie lat 30-tych.

Dla NCBJ przystąpienie do sojuszu ma znaczenie prestiżowe, głównie dzięki zaangażowaniu w przygotowanie projektu i budowy badawczego reaktora wysokotemperaturowego HTGR-POLA. HTGR to reaktor typu SMR, który może osiągnąć znacznie wyższą temperaturę chłodziwa na wyjściu (min. 750°C) niż reaktory modularne chłodzone wodą (maks. 300°C) i może być zastosowany jako źródło pary w przemyśle chemicznym i paliwowym. W lutym 2024 roku reaktor HTGR-POLA został także przyjęty i umieszczony w biuletynie NEA OECD (NEA OECD Dashboard) jako jedna z proponowanych na rynku technologii SMR (https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_90816/the-nea-small-modular-reactor-dashboard-second-edition).