News Date

To nie pomyłka! NCBJ plasuje się w czołówce 4% spośród 20 531 uniwersytetów na całym świecie według edycji z 2023 r. opartej na wynikach listy Global 2000 sporządzonej przez Center for World University Rankings, która została opublikowana w poniedziałek 15 maja 2023 r. na cwur.org. W Polsce jesteśmy na siódmym miejscu. Choć nie kształcimy studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia, naszą pozycję zawdzięczamy jakości prowadzonych badań naukowych.

Center for World University Rankings (CWUR) publikuje największe rankingi akademickie światowych uniwersytetów. Rankingi są wyjątkowe:

* Obiektywne wskaźniki są stosowane dla wszystkich czterech kluczowych filarów leżących u podstaw metodologii rankingu: edukacja, szanse na zatrudnienie, instytucja (faculty) i badania, bez polegania na ankietach i przekazywanych przez uczelnie danych

* Równy nacisk kładzie się na wskaźniki dotyczące studentów i instytucji

* W tegorocznych rankingach wykorzystano 62 miliony punktów danych opartych na wynikach

* 20 531 uniwersytetów zostało uszeregowanych według ich wyników w nauce

Narodowe Centrum Badań Jądrowych w tym roku plasuje się następująco:
Ranking światowy: 819 z 20531
Percentyl: 4% najlepszych na świecie
Ranking regionalny (Europa): 320
Ranking Narodowy: 7
Poziom naukowy: 783
Ogólny wynik: 71,6

 

NCBJ. Na horyzoncie panorama Warszawy.