Uczestnicy konferencji NOMRad (Foto: Marcin Jakubowski)

NOMRad 2024 - Przegląd najnowszych osiągnięć w badaniach nad radiofarmaceutykami

 

27-06-2024

W Warszawie trwa międzynarodowa konferencja radiofarmaceutyczna NOMRad 2024 organizowana przez Centrum Doskonałości NOMATEN działające w Świerku w ramach Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Prezentacje skupione są wokół czterech tematów: produkcji i oddzielania radionuklidów, radiofarmaceutyków, znakowania izotopowego i biomolekuł oraz badań klinicznych. Dodatkowo zaplanowano sesję dla przemysłu i prezentacje doktorantów. 

W trakcie wykładów uczestnicy mogą się spotkać, przedyskutować i zaprezentować swoje najnowsze odkrycia badawcze w dziedzinie produkcji radionuklidów, opracowywania nowych radiofarmaceutyków diagnostycznych i terapeutycznych oraz ich oceny przedklinicznej i klinicznej. Sesje plenarne i plakatowe tworzą możliwość nawiązania kontaktów i poznania zróżnicowanej społeczności badaczy zajmujących się tymi zagadnieniami. Szczególnie młodzi naukowcy mają szansę nawiązać współpracę z innymi badaczami reprezentującymi różne dyscypliny.

Na ostatni dzień Konferencji planowana jest wizyta w reaktorze badawczym MARIA, zajmującym się napromienianiem wielu radioizotopów do zastosowań medycznych i przemysłowych, a także w Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie (CERAD) z nowo zainstalowanym cyklotronem. Obydwa obiekty zlokalizowane są na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku.


Krzysztof Petelczyc

Uczestnicy konferencji NOMRad (Foto: Marcin Jakubowski)