News Date

Rozpoczęła się międzynarodowa Letnia Szkoła Reaktorów Wysokotemperaturowych organizowana przez NCBJ w ramach programu kształcenia doktorantów PHD4GEN. Odbywa się ona w trybie zdalnym. Przemówienie powitalne adresowane do jej wykładowców i uczestników wygłosił profesor Grzegorz Wrochna, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Podkreślił on fakt, że technologia reaktorów wysokotemperaturowych otwiera drogę do wykorzystania energii jądrowej nie tylko do wytwarzania prądu, ale także do zasilania przemysłu w niezwykle potrzebne ciepło przemysłowe.
Szkoła zaplanowana jest na pięć dni, a uczestniczy w niej kilkudziesięciu słuchaczy. To w większości młodzi ludzie, którzy już wkrótce będą stanowić kadry eksperckie przemysłu jądrowego na świecie. Wykłady przygotowało ponad dwudziestu wykładowców, którzy łączą się z audytorium ze swoich siedzib w Europie, USA i Azji. Słuchacze mogą zadawać pytania, korzystając z chatu lub połączenia wideo.

 

Informacje rozszerzone na temat projektu
przygotował prof. dr hab. Mariusz Dąbrowski

W dniach 1-5 czerwca 2020 roku Narodowe Centrum Badań Jądrowych organizuje pierwszą konferencję w trybie całkowicie zdalnym przy wykorzystaniu platform internetowych. Jest to międzynarodowa szkoła pt. “Hot Reactors Summer School”, która była pierwotnie planowana w Kazimierzu Dolnym. Szkoła jest realizowana jako element interdyscyplinarnych studiów doktoranckich o charakterze międzynarodowym utworzonych w październiku 2018 roku w ramach projektu “Nowe koncepcje reaktorów jądrowych i analiz bezpieczeństwa dla Programu Polskiej Energetyki Jądrowej” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (POWR.03.02.00-00.I005/17). Celem projektu jest utworzenie interdyscyplinarnego zespołu młodych kadr badawczych zajmujących się zaawansowanymi koncepcjami i technologiami przyszłej generacji IV reaktorów jądrowych (stąd akronim projektu „phd4gen”), który mógłby także praktycznie wspierać rozwój polskiej energetyki jądrowej, a przynajmniej posiąść kompetencje do oceny nuklearnych technologii przyszłości. Głównymi technologiami będącymi przedmiotem studiów są technologia reaktora wysokotemperaturowego chłodzonego gazem HTGR oraz koncepcja reaktora dwupłynowego DFR.

Zdalna formuła szkoły pozwoliła na rozszerzenie jej pierwotnej koncepcji o dwie równoległe inicjatywy dotyczące reaktorów IV generacji, w których uczestniczy NCBJ. Pierwsza z nich to europejski projekt „Gemini+” dotyczący technologii reaktora wysokotemperaturowego HTGR, który może być wykorzystany do produkcji ciepła procesowego dla przemysłu chemicznego i paliwowego. Druga to koncepcja reaktora na neutronach prędkich chłodzonego gazem o nazwie „Allegro” opracowywana przez centrum doskonałości V4G4 (Wyszehrad4/Generacja4) działającego w ramach Grupy Wyszehradzkiej. W rezultacie uczestnicy szkoły będą mogli wysłuchać wykładów na temat wszystkich wymienionych do tej pory koncepcji reaktorów. Będzie to zatem niezwykle szerokie w swej treści wydarzenie w obszarze technologii reaktorów generacji IV. Warto nadmienić, że obecnie na świecie elektrownie jądrowe wykorzystują reaktory II i III generacji.

Na uwagę zasługuje fakt, iż w formule zdalnej wykłady muszą być organizowane z uwzględnieniem stref czasowych. Wykładowcy z Chin i Japonii zatem będą prowadzić wykłady w godzinach rannych naszego czasu, a wykładowcy z USA popołudniu lub nawet wieczorem. Zaplanowane są 23 wykłady, kilkanaście webinariów jako forów do dyskusji nieformalnych oraz sesja z prezentacjami wyników badawczych doktorantów. Organizatorzy wierzą w możliwość sprawnego przeprowadzenia wydarzenia w tej zupełnie nowej formule, chociaż ze względu na inauguracyjny jego charakter w NCBJ odczuwają pewien niepokój.

Aktualne informacje na temat projektu phd4gen oraz szkoły dostępne są na stronie internetowej projektu www.phd4gen.pl/program