News Date

IOB-y wspierają przedsiębiorców, w szczególności mikro, małych i średnich, w kontaktach pomiędzy nauką i biznesem. Zajmują się doradztwem i badaniem potrzeb przedsiębiorstwa. Oferują pomoc podczas aplikowania do programów (związanych m.in. z transferem technologii) o zasięgu krajowym i międzynarodowym. PNT uzyskał akredytację na dwa lata.

System akredytacji IOB ma zapewnić małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do wysokiej jakości usług, świadczonych przez instytucje, które stosują określone standardy działania oraz posiadają odpowiednie kompetencje i zasoby. Warunki akredytacji określają minimalne wymagania dotyczące realizacji usług dostosowanych do zindywidualizowanych potrzeb przedsiębiorcy. Certyfikowane ośrodki mają dostęp do informacji na temat inwestycji publicznych, programów oraz projektów realizowanych na terytorium Unii Europejskiej, co jest pomocne w pozyskiwaniu środków.

Obecnie Park Naukowo-Technologiczny w NCBJ (PNT) wynajmuje powierzchnie i świadczy usługi dla firm z wielu sektorów m.in.: elektronika,energetyka, materiałoznawstwo, chemia, przemysł paliwowy.

W ofercie PNT dla nowych i dotychczasowych partnerów znajdują się: wynajem powierzchni biurowych, laboratoryjnych i magazynowych. Dodatkowo, ośrodek oferuje kompleksowe usługi laboratoryjne: komora klimatyczna, skan 3D, druk 3D w metalu.

Pracownicy PNT zapewniają konsultacje oraz wsparcie przy pozyskiwaniu projektów.

Park Naukowo-Technologiczny Świerk uzyskał akredytację mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu o profilu Centrum Innowacji na okres 24 miesięcy, licząc od 7 listopada 2022 roku.