News Date

Korpus elektromagnesu cyklotronu powstającego w ramach projektu CERAD, dzięki któremu możliwa będzie produkcja nowych, unikalnych radioizotopów (foto: IBA) Użycie radiofarmaceutyków bazujących na izotopach metali zyskuje na znaczeniu dzięki doskonaleniu metod ich wytwarzania. Artykuł naukowców OR POLATOM, dotyczący przeglądu możliwości produkcyjnych radioizotopu miedzi-67, trafił do właśnie opublikowanego, specjalnego wydania międzynarodowego czasopisma „Molecules”.

W dziedzinie radiofarmaceutyków widoczny jest ciągły rozwój, na co wpływ ma jej interdyscyplinarność. Do badań przyczyniają się naukowcy zajmujący się chemią nieorganiczną, radiochemią, biochemią, farmakologią, medycyną nuklearną, czy fizyką. Szczególny wzrost zainteresowania może być obserwowany w obszarze radiofarmaceutyków opartych na radioizotopach metali. Wiąże się to z udoskonalaniem obecnych i powstawaniem nowych, efektywnych metod ich produkcji. Ta tematyka została poruszona w opublikowanym ostatnio specjalnym wydaniu czasopisma „Molecules”, „Metal-Based Radiopharmaceuticals in Inorganic Chemistry”. W wydaniu zostały zebrane artykuły naukowe oraz przeglądowe, które dotyczą zarówno tradycyjnie stosowanych, jak i nowo wprowadzanych radiometali do stosowania w diagnostyce i terapii, ich metod produkcji i sposobów wykorzystania. Jednym z artykułów jest przedstawienie możliwości produkcyjnych izotopu miedzi-67. Jego autorami są prof. dr hab. inż. Renata Mikołajczak oraz dr Izabela Cieszykowska z Ośrodka Radioizotopów POLATOM, jak również naukowczynie z Legnaro National Laboratories, University of Ferrara i Brookhaven National Laboratory.

W artykule badacze zebrali obecnie wykorzystywane sposoby produkcji radioizotopu miedzi-67, zarówno z wykorzystaniem akceleratorów, jak i badawczych reaktorów jądrowych, wraz z analizą ich efektywności i opłacalności. Dokładnie opisane zostały tarcze używane do napromieniania, późniejsze metody odzyskiwania z nich omawianego izotopu, jak również możliwości ponownego użycia materiału tarczowego. Dodatkowo, naukowcy przedstawili dokładny opis samego izotopu miedzi-67, sposoby określania jego aktywności i czystości, zarówno radiologicznej, jak i chemicznej. Określono również możliwości wykorzystania tego radioizotopu w medycynie, zwłaszcza w teranostyce. Autorzy podkreślają rosnącą dostępność sposobów produkcji tego izotopu, co będzie możliwe także w NCBJ przy użyciu cyklotronu w powstającym obecnie projekcie CERAD. W połączeniu z właściwościami miedzi-67 może to sprawić, że stanie się on istotnym radioizotopem w diagnostyce i terapii.

Wydanie specjalne czasopisma jest dostępne po adresem: https://www.mdpi.com/books/book/6962-metal-based-radiopharmaceuticals-in-inorganic-chemistry

Korpus elektromagnesu cyklotronu powstającego w ramach projektu CERAD, dzięki któremu możliwa będzie produkcja nowych, unikalnych radioizotopów (foto: IBA)
category