News Date

Troje naukowców z Departamentu Badań Podstawowych NCBJ otrzymało granty NCN SONATA BIS, które pozwolą im zbudować lub wzmocnić własne grupy badawcze w Instytucie. Jednym z wyróżnionych jest dr hab. Enrico Sessolo z Zakładu Fizyki Teoretycznej, który otrzyma grant na projekt zatytułowany „W górę i w dół: wieloskalowe podejście do fizyki poza Modelem Standardowym”. Autor tak opisuje swój projekt:

Podstawowe składniki materii są opisane w Modelu Standardowym fizyki cząstek elementarnych, jednej z najbardziej udanych teorii w historii nauki. Jednak istnieją zjawiska, które nie są przewidywane w ramach Modelu Standardowego, tak więc opracowanie teorii wykraczającej „poza” model i zaproponowanie rozsądnej strategii jej weryfikacji stały się kluczowymi zadaniami. Skala energetyczna nowej teorii jest nieznana. Może to być niezwykle wysoka energia grawitacji kwantowej, co jest dobrze umotywowane, ale bardzo trudne do zbadania eksperymentalnego. Jednak już znacznie bliżej energii, które możemy sondować, wyczuwamy obecność cząstek, które prawdopodobnie są odpowiedzialne za niektóre sygnały niedawno wykryte w detektorze LHCb. Wielu teoretyków uważa, że ​​tuż przed naszymi oczami może rozciągać się świat niewidzialnych, słabo oddziałujących lekkich cząstek, które mogą być źródłem ciemnej materii. Celem mojego projektu jest zbadanie powiązań między tymi różnymi skalami przy użyciu nowych technik kwantowej teorii pola, takich jak idea asymptotycznego bezpieczeństwa oraz systematyczne traktowanie danych empirycznych. Łącząc różnorodne dane wejściowe z wielu skal, uzyskam unikalne prognozy, które można będzie przetestować w obecnych i przyszłych eksperymentach.

Detektor LHCB - widok wnętrza