News Date

Uczestnicy dwudziestej drugiej Krajowej Konferencji Badań Radiograficznych goszczący w Świerku.

13.09 NCBJ gościł uczestników dwudziestej drugiej Krajowej Konferencji Badań Radiograficznych. Tematyka tradycyjnie obejmowała m.in. współczesne trendy rozwoju radiografii rentgenowskiej, ciekawe przypadki spotykane w trakcie prowadzonych badań, nowinki techniczne i technologiczne oraz nowe obszary zastosowań obrazowania RTG. Tegoroczna edycja, po przerwie spowodowanej pandemią, była okazją do spotkania pracowników NCBJ (przede wszystkim z Departamentu Technik Jądrowych oraz Zakładu Aparatury Jądrowej) z przedstawicielami przemysłu i firm oferujących usługi badań nieniszczących z ośrodków z całego kraju. Oprócz szeregu prezentacji i dyskusji w gronie ekspertów, w programie znalazł się czas na zwiedzanie POLATOMu (produkującego m.in. izotopy na potrzeby radiografii przemysłowej), laboratoriów ZdAJ oraz stanowiska do tomografii DTJ. W tym roku NCBJ był współorganizatorem KKBR, a od kilku lat przewodniczącym Komitetu Naukowego konferencji jest prof. Sławomir Wronka.

Uczestnicy dwudziestej drugiej Krajowej Konferencji Badań Radiograficznych goszczący w Świerku.