News Date

28 stycznia prof. Tatsuya Okubo, dziekan Szkoły Inżynierii na Uniwersytecie Tokijskim oraz prof. Krzysztof Kurek, dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych podpisali umowę o wymianie akademickiej pomiędzy reprezentowanymi przez siebie instytucjami. Umowę podpisano w czasie odbywającego się w Warszawie polsko-japońskiego seminarium poświęconego technologii reaktorów wysokotemperaturowych. Seminarium zorganizowało NCBJ wspólnie z Japońską Agencją Energii Atomowej we współpracy z japońskim Ministerstwem Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii (MEXT) i polskim Ministerstwem Energii.

Umowa podpisana na okres pięcioletni przewiduje wymianę naukowców, studentów i kadry administracyjnej, prowadzenie wspólnych badań, organizowanie wykładów i sympozjów oraz wymianę informacji naukowych. „NCBJ stara się nawiązywać kontakty naukowe ze wszystkimi wiodącymi instytucjami badawczymi w Europie, Ameryce i w Azji” – mówi dyrektor Kurek. „Do tego grona należą niewątpliwie nasi tokijscy partnerzy, z którymi podpisaliśmy dziś porozumienie. Liczymy na to, że podobnie jak w przypadku innych naszych partnerów międzynarodowych, współpraca przyniesie wymierne korzyści obu stronom. Chcielibyśmy skorzystać z doświadczeń japońskich przy kształceniu naszych doktorantów. Zamierzamy też prowadzić wspólne badania m.in. z wykorzystaniem infrastruktury japońskiej, jak i unikalnych możliwości, które daje działający w NCBJ reaktor badawczy Maria”. Współpraca NCBJ z japońskimi instytucjami badawczymi zapowiada się bardzo obiecująco. „W ciągu kilku miesięcy spodziewamy się uruchomienia wspólnego programu badawczego z Japońską Agencją Energii Atomowej i Chiyoda Technol Corporation” – informuje mgr inż. Janusz Jaroszewicz, zastępca Dyrektora Departamentu Eksploatacji Obiektów Jądrowych NCBJ. „Pilotażowo w reaktorze Maria zostanie uruchomiona japońska termostatyczna sonda typu JMTR do badań materiałowych. Mamy też plany rozwinięcia tego programu”.

JAEA jest jednym z partnerów projektu Euratom Gemini+. „Konsorcjum międzynarodowe pod przewodnictwem NCBJ wygrało konkurs Euratom na projekt przygotowujący wdrożenie małych reaktorów modułowych SMR w Europie” – informuje prof. Grzegorz Wrochna, pełnomocnik Dyrektora NCBJ ds. Współpracy Międzynarodowej, organizator warszawskiego seminarium. „Powstający projekt koncepcyjny zastosowania małych reaktorów jako źródeł ciepła procesowego dla przemysłu konfrontowany jest z przepisami bezpieczeństwa jądrowego w różnych krajach. Poszukujemy najlepszych rozwiązań technicznych spełniających wymogi tych przepisów i zapewniających odbiorcom ciepła optymalne parametry pracy. Japońskie doświadczenia z testowym reaktorem HTTR przygotowanym do podłączenia do linii produkcyjnej wodoru są tutaj bezcenne”.

Seminarium odbywające się w Ministerstwie Energii potrwa dwa dni. Goście zwiedzą także instytut w Świerku. W skład delegacji japońskiej wchodzą władze miasta Oarai, w którym zlokalizowany jest japoński instytut eksploatujący m.in. reaktor HTTR. We wtorek 29 stycznia zostanie podpisana umowa partnerska pomiędzy Oarai a Otwockiem, w granicach którego mieści się NCBJ.

Informacje uzupełniające

Szkoła Inżynierii na Uniwersytecie Tokijskim składa się z 18 departamentów, 2 powiązanych placówek badawczych i 6 stowarzyszonych ośrodków. Kształci się w niej około 2000 studentów studiów magisterskich i około 1000 doktorantów. Tematyka badawcza Szkoły jest bardzo rozległa i obejmuje m.in. takie zagadnienia jak bezpieczeństwo reaktorów jądrowych, źródła promieniowania, detekcję i pomiary, zaawansowane modelowanie i symulacje, badania materiałów przeznaczonych do pracy w ekstremalnych środowiskach.

 
prof. Tatsuya Okubo, dziekan Szkoły Inżynierii na Uniwersytecie Tokijskim oraz prof. Krzysztof Kurek, dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych podpisująi umowę o wymianie akademickiej (foto: NCBJ)
prof. Tatsuya Okubo, dziekan Szkoły Inżynierii na Uniwersytecie Tokijskim oraz prof. Krzysztof Kurek, dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych podpisali umowę o wymianie akademickiej (foto: NCBJ)