News Date

Komunikat prasowy NCBJ

4 lutego 2022 r. Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) oraz Synthos Green Energy SA (SGE) podpisały list intencyjny o współpracy w wykorzystaniu technologii jądrowej w przemyśle i energetyce. Planowana współpraca związana jest z realizacją przez SGE projektów dotyczących budowy małych modułowych reaktorów lekko-wodnych (LW-SMR) służących produkcji energii elektrycznej oraz ewentualnie wytwarzaniu ciepła komunalnego oraz budową małych modularnych wysokotemperaturowych reaktorów chłodzonych gazem (HTGR). Te ostatnie byłyby ukierunkowane na kogenerację, czyli wytwarzanie ciepła przemysłowego oraz produkcję wodoru.

NCBJ jest jedynym w Polsce ośrodkiem eksploatującym lekko-wodny reaktor badawczy MARIA oraz realizującym prace badawczo-rozwojowe w zakresie fizyki i techniki reaktorowej, w tym reaktorów IV generacji, a w szczególności wysokotemperaturowego reaktora chłodzonego gazem (HTGR). Intencją obu stron jest wstępna analiza potencjalnych możliwości, zakresów i modeli współpracy.

Synthos Green Energy (SGE) to firma zajmująca się rozwojem technologii zeroemisyjnych i realizacją projektów pozwalających na pozyskiwanie przystępnej cenowo energii elektrycznej i cieplnej. SGE realizuje obecnie projekty dotyczące budowy małych reaktorów modułowych (SMR i MMR), ponadto spółka koncentruje się na inwestycjach w morskie farmy wiatrowe oraz na pracy nad rozwiązaniami pozwalającymi na produkcję wodoru z wysokotemperaturowej pary wodnej. SGE jest częścią największej prywatnej grupy przemysłowej należącej do Michała Sołowowa, czołowego polskiego inwestora prywatnego i przemysłowca.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku (Świerku) jest jednym z największych instytutów badawczych w Polsce zatrudniającym ok. 1200 pracowników, w tym ponad 200 osób ze stopniem naukowym doktora, z czego ok. 80 osób ma status samodzielnych pracowników naukowych. Instytut prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe oraz wdrożeniowe w obszarze powiązanym z szeroko rozumianą fizyką subatomową, fizyką promieniowania, fizyką i technologiami jądrowymi oraz plazmowymi, fizyką materiałową, urządzeniami do akceleracji cząstek oraz detektorami, zastosowaniem tych urządzeń w medycynie i gospodarce oraz badaniami i produkcją radiofarmaceutyków.