News Date

Dr inż. Marek Barlak (NCBJ) we współpracy z kolegami z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych opatentował nowatorską metodę wytwarzania warstwy azotku tytanu na podłożach metalicznych. Celem projektu było opracowanie metody wytwarzania warstwy azotku tytanu o jednolitym składzie fazowym, wysokiej trwałości i odporności na zużycie ścierne przy zachowaniu możliwie niskiej wartości współczynnika tarcia i dobrej adhezji do podłoża. Przykładowym praktycznym zastosowaniem jest produkcja łożysk.

Zaprezentowana metoda opisana została w patencie "Sposób wytwarzania warstwy azotku tytanu na podłożu ze stopu Inconel 600’’. Opiera się ona na połączeniu w jeden cykl technologiczny dwóch technik: techniki intensywnych impulsów plazmowych i metody izotermicznego wygrzewania w atmosferze azotu. W pierwszym etapie materiał traktowany jest impulsami gorącej plazmy zawierającej tytan (gazem roboczym jest azot). W ten sposób do warstwy przypowierzchniowej materiału wprowadzane są atomy tytanu. W drugim etapie następuje ostateczne utworzenie i utrwalenie warstwy azotku tytanu, nadające materiałowi pożądane własności. W szczególności pokazano, że wytworzona w ten sposób warstwa cechuje się dość niskim, a przede wszystkim w miarę stałym w czasie współczynnikiem tarcia.

Wytwarzanie warstwy azotku tytanu 
na podłożach metalicznych