News Date

Można świa­do­mie i prze­wi­du­jąco ocze­ki­wać śmierci,
a jed­nak ona nas zawsze zasko­czy
Ste­fan Kisie­lew­ski


 Dr Wojtkowska przez całe życie zawodowe była związana z Ośrodkiem Świerk. Pracę w Świerku rozpoczęła w roku 1956, a po przejściu na emeryturę pracowała nadal do roku 2016.
Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Warszawskim w roku 1956 rozpoczęła pracę w IBJ, zdobywając w okresie pracy w Zakładzie IA ogromne doświadczenie w eksperymentach związanych z badaniem reakcji jądrowych i spektroskopii jądrowej. W latach 1967-69 przebywała w Dubnej na stażu naukowym, gdzie zajmowała się badaniem jądrowego wychwytu jonów. W 1973 r. przedstawiła rozprawę pt. „Asymetria rozkładów kątowych neutronów z wychwytu spolaryzowanych mionów”. W 1973 r. ponownie pracowała w Dubnej w zespole eksperymentalnym, który zaobserwował odchylenie relatywistycznych protonów przechodzących przez wygięty kryształ.
Od 1990 do 2016 roku była kierownikiem Pracowni Cyklotronu C-30 w Zakładzie Spektroskopii i Techniki Jądrowej.
Pani dr Wojtkowska zawsze młoda duchem imponowała niezwykłą pasją do fizyki i rzetelnością w pracy.
Należała do osób o ogromnej wiedzy, kompetencjach zawodowych i dużym doświadczeniu.


Żegnamy wspaniałą osobę , którą będziemy wspominać jako empatyczną, pogodną i zawsze uśmiechniętą Koleżankę.
Koleżanki i koledzy z NCBJ

Msza żałobna odbę­dzie się 23.09.2021 (czwar­tek) o godzi­nie 10.00 w kościele św. Karola Boro­me­usza, po czym nastąpi odpro­wa­dze­nie do grobu rodzin­nego na Sta­rych Powąz­kach.

Z głębokim żalem i smut­kiem przyjęliśmy wia­domość o śmierci pani dr Jolanty Wojt­kow­skiej