Zakończyły się Dni Innowacji NOMATEN

 

26-05-2023

Dni Innowacji NOMATEN miały na celu dialog z przedstawicielami przemysłu i poznanie ich potrzeb dotyczących wspólnych projektów z sektorem naukowym. Podczas konferencji miały miejsce panele i prelekcje inspirujące współpracę badawczo-rozwojową, a także bloki związane z badaniami materiałowymi w szerokich zastosowaniach (m.in. przemyśle chemicznym, energetycznym, motoryzacyjnym czy metalurgicznym) oraz innymi obszarami ekspertyzy: m.in. radiografią przemysłową i technikami jądrowymi do zastosowań w inżynierii.

Pierwszy dzień wydarzenia poświęcony został przemysłowi jądrowemu - badaniom materiałowym, usługom badawczym, wymaganiom i oczekiwaniom wobec firm wchodzących w projekty jądrowe. Drugi dzień dotyczył zagadnień związanych z general engineering (np. badaniom materiałowym i radiografii w przemyśle chemicznym, energetycznym, motoryzacyjnym, metalurgicznym).

Dni Innowacji NOMATEN były bardzo cenną okazją na wymianę cennych doświadczeń między naukowcami i przedstawicielami przemysłu, którzy licznie wzięli udział w konferencji. Wydarzenie było współorganizowane z partnerami z Francji (CEA - French Alternative Energies a nd Atomic Energy Commission) oraz Finla ndii (VTT Technical Research Centre of Finla nd).