Menu odnośników dodatkowych

Astrophysics division (BP4)

The fourth division of fundamental research (Badania Podstawowe 4) deals with research in astrophysics and astronomy, mainly observational and experimental. The BP4 division is located in the Astrophysics Laboratory, based in Warsaw at 7 Pasteura street and the Cosmic Radiation Physics Laboratory, based in Łódź at 69 - 28 Pułku Strzelców Kaniowskich street.

The research conducted at the Astrophysics Laboratory includes:

  • Cosmology: CMB, large structures of the Universe, dark matter, non-standard cosmology and gravitational lensing
  • Gravitational waves: Multi-messenger astronomy, new tools for cosmology
  • Physics of galaxies: Formation and evolution of galaxies, AGN, quasars and gamma-ray burst
  • Interstellar medium: Star formation, neutron stars and white dwarfs


The BP4 division is also involved in several international projects.

 

Division Head: prof. dr hab. Agnieszka Pollo
Secretary (Warsaw division): Dorota Dobrowolska
Secretary (Łódź division): Marika Przybylak

 


 

Latest Press Releases

Jak zważyć galaktyki na potrzeby największych przeglądów nieba?

Koncepcja artystyczna teleskopu LSST wewnątrz jego kopuły. LSST przeprowadzi głębokie, dziesięcioletnie badanie obrazowe w sześciu szerokich pasmach optycznych na głównym obszarze badania 18 000 stopni kwadratowych.
2022.01.10 - NCBJ koordynuje polski udział w największym przedsięwzięciu astronomii. W polu widzenia teleskopu budowanego w Chile znajdzie się jednorazowo obszar czterdziestokrotnie większy od tarczy Księżyca. Obserwacje zaplanowane na 10 lat dostarczą m.in. danych o obiektach zmiennych. Naukowcy z NCBJ działający w ramach zespołu ASTROdust już dziś przygotowują algorytmy, które wzbogacą zestaw informacji pozyskanych z obserwacji.

Nowa metoda wyznaczania odległości we Wszechświecie wykorzystuje kwazary

2021.12.30 - Astronomowie wykorzystują wiele metod wyznaczania odległości do ciał niebieskich, jednak każda z nich ma granice swojej stosowalności. Międzynarodowa grupa naukowców, przy udziale profesora Marka Biesiady z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, proponuje użycie do tego celu kwazarów.Metoda mogłaby być stosowana do obiektów, których obraz dociera do nas nawet sprzed 13 miliardów lat.

Fale grawitacyjne pozwalają testować Ogólną Teorię Względności

Albert Einstein 1921 (foto: F. Shmutzer)
2021.12.17 - Na podstawie najnowszych wyników badań z obserwatoriów fal grawitacyjnych LIGO/Virgo, naukowcy przeprowadzili testy Ogólnej Teorii Względności (OTW). Dziewięcioma różnymi metodami poddano weryfikacji zgodność teorii Einsteina z danymi obserwacyjnymi. Żadnych niezgodności nie stwierdzono. W badaniach brali udział polscy naukowcy z grupy Polgraw, w tym uczeni z NCBJ. 

LIGO i Virgo poszerzają katalog fal grawitacyjnych

Ilustracja wielkości i rodzajów obiektów obserwowanych przez konsorcjum LVK
2021.11.17 - W danych z trzeciej kampanii obserwacyjnej fal grawitacyjnych znaleziono kolejnych 35 źródeł. Wśród nich 32 pochodzą od zlania się dwóch czarnych dziur, a 3 ze zlania się układu czarnej dziury z gwiazdą neutronową. W pracach konsorcjum LVK uczestniczą naukowcy z Zakładu Astrofizyki NCBJ. 

Nowa metoda wyznaczania odległości we Wszechświecie wykorzystuje kwazary

2021.12.30 - Astronomowie wykorzystują wiele metod wyznaczania odległości do ciał niebieskich, jednak każda z nich ma granice swojej stosowalności. Międzynarodowa grupa naukowców, przy udziale profesora Marka Biesiady z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, proponuje użycie do tego celu kwazarów.Metoda mogłaby być stosowana do obiektów, których obraz dociera do nas nawet sprzed 13 miliardów lat