Webinar 7.05.2024

Webinar nt. naboru wniosków o dofinansowania w programie "Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza"

NCBJ

07 May, 2024, 12:00

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na naszą prośbę Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych  organizuje webinar dnia 07.05.2024 w godz. 12-14.30, podczas którego zostaną przedstawione zasady naboru wniosków w ramach Priorytetu I – Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza, Działania 1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw, Typ projektu: Projekty badawczo-rozwojowe dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Wspierane będą projekty obejmujące prace badawczo-rozwojowe, prowadzone przez przedsiębiorstwa samodzielnie lub poprzez zlecenie zewnętrznemu wykonawcy (np. organizacji badawczej) lub we współpracy z organizacją badawczą.

 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych oferuje wsparcie merytoryczne oraz możliwość przeprowadzenia badań naukowych o szerokim zakresie. W NCBJ prowadzone są badania i doświadczenia naukowe, których wyniki mogą być wykorzystywane w wielu branżach. Są to m.in.: badania materiałowe, biologiczne i technologiczne. Na zlecenie przedsiębiorstw prowadzone są usługi projektowe i konstrukcyjne oraz badania nieniszczące.

 

Laboratorium Badań Materiałowych (LBM):

Wykonuje badania naukowe:

 • metalograficzne metali i ich stopów,
 • własności mechanicznych metali i ich stopów nienapromienionych i napromienionych w temperaturze pokojowej,
 • mechaniki pękania metali i ich stopów.

 

Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych (LPD):

Prowadzi badania próbek:

 • środowiskowych,
 • biologicznych,
 • technologicznych,
 • środowiska pracy.

 

Centrum Informatyczne Świerk (CiŚ):

Kluczowe usługi:

 • projektowanie aparatury medycznej,
 • analiza techniczna w energetyce konwencjonalnej,
 • opracowanie rozwiązań w oparciu o sztuczną inteligencję,
 • projektowanie instalacji HPC i infrastruktury IT.

 

Zakład Aparatury Jądrowej HITEC (ZdAJ):

Zakład oferuje projektowanie, produkcję i serwisowanie specjalistycznych urządzeń dla sektora przemysłowego i medycznego.

Więcej informacji: https://funduszeuedlamazowsza.eu/lista_nabory/1-1-fundusze-europejskie-dla-bardziej-konkurencyjnego-i-inteligentnego-mazowsza-typ-projektu-projekty-badawczo-rozwojowe-dla-programu-fundusze-europejskie-dla-mazowsza-2021-2027-nr-fema-01-01-ip-01/

Do kogo skierowany jest ten nabór?

 • mikroprzedsiębiorstwa,         
 • małe przedsiębiorstwa,         
 • średnie przedsiębiorstwa,
 • duże przedsiębiorstwa,

we współpracy z ośrodkiem badawczym.

 

Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach naboru - 5 000 000,00 PLN

Pula środków na nabór wniosków - 42 965 000 PLN

 

Zapisy na webinar są prowadzone poprzez formularz kontaktowy na stronie Parku Naukowo-Technologicznego: https://www.ncbj.gov.pl/pnt/kontakt. Prosimy o podanie w wiadomości nazwę firmy, którą Państwo reprezentują.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu!