- dr Junais: za badania właściwości najsłabiej świecących galaktyk, jakie kiedykolwiek zaobserwowano

- prof. Michał Spaliński: za prace teoretyczne dotyczące hydrodynamiki relatywistycznej w relatywistycznych zderzeniach ciężkich jonów

Nagroda za działania popularyzacyjne:

- dr Darko Donevski

- dr hab. Michał Bluj, prof. NCBJ: za kluczowy wkład w pierwszy pomiar struktury CP sprzężenia Yukawy taonu i bozonu Higgsa


- dr Michael Romano: za serię prac poświęconych wskaźnikom aktywności gwiazdotwórczej galaktyk o przesunięciach ku czerwieni sięgających z ~ 6, w szczególności, za rozwinięcie oryginalnej metody wyznaczania zawartości zjonizowanego węgla [CII] w ośrodku międzygwiazdowym


- dr hab. Paweł Zin, prof. NCBJ oraz dr Maciej Pylak: za cykl prac poświęconych własnościom kropel kwantowych - samozwiązanych kondensatów Bosego-Einsteina


Nagroda za działania popularyzacyjne:


- prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman: za cykl felietonów zamieszczonych w portalu Pulsar oraz za zaangażowanie w tworzenie tego portalu
oraz
- dr Miguel Figueira Sebastiao: za cykl artykułów popularnych w czasopiśmie Delta na temat astrofizyki, a w szczególności mechanizmu formowania gwiazd

- dr Varvara Batozskaya: za analizę łamania symetrii CP w rozpadach Bs0 na podstawie danych ze zderzeń proton-proton w eksperymencie LHCb


- prof. dr hab. Marek Biesiada: za propozycję nowej metody badań lepkości ciemnej materii, użycia kwazarów w metodzie świec standardowych i badania rozkładu prędkości galaktyk wczesnego typu za pomocą soczewkowania grawitacyjnego


- dr hab. Michał Kowal, prof. NCBJ oraz dr hab. Janusz Skalski, prof. NCBJ: za przygotowanie stabelaryzowanych danych ponad 1300 superciężkich jąder


Nagroda za działania popularyzacyjne:


- dr hab. Katarzyna Małek, prof. NCBJ: za liczne artykuły na temat współczesnej astronomii w miesięczniku „Delta”

- prof. Lech Szymanowski: za wiodący i dominujący wkład w serię prac teoretycznych dotyczących struktury nukleonu, a w szczególności za studia nad związkiem funkcji Siversa z procesami obejmującymi spolaryzowane poprzecznie nukleony


- dr Artur Ukleja: za wiodący wkład w publikację współpracy LHCb dotyczącej badania zachowania parzystości CP w rozpadach barionu powabnego Xi_c


- dr hab. Paweł Bielewicz: za znaczący wkład do prac współpracy Planck polegający na testowaniu założeń o statystycznej izotropowości i gaussowskości map promieniowania reliktowego


Nagroda za działania popularyzacyjne:


dr Anna Durkalec: za liczne wystąpienia i prezentacje "live stream" (dostępne w YouTube) oraz serię artykułów w Delcie o współczesnej astronomii.