Director of the Fundamental Research Department Awards

Rok 2022

- dr Varvara Batozskaya: za analizę łamania symetrii CP w rozpadach Bs0 na podstawie danych ze zderzeń proton-proton w eksperymencie LHCb


- prof. dr hab. Marek Biesiada: za propozycję nowej metody badań lepkości ciemnej materii, użycia kwazarów w metodzie świec standardowych i badania rozkładu prędkości galaktyk wczesnego typu za pomocą soczewkowania grawitacyjnego


- dr hab. Michał Kowal, prof. NCBJ oraz dr hab. Janusz Skalski, prof. NCBJ: za przygotowanie stabelaryzowanych danych ponad 1300 superciężkich jąder


Nagroda za działania popularyzacyjne:
dr hab. Katarzyna Małek, prof. NCBJ: za liczne artykuły na temat współczesnej astronomii w miesięczniku „Delta”

Rok 2021

- prof. Lech Szymanowski: za wiodący i dominujący wkład w serię prac teoretycznych dotyczących struktury nukleonu, a w szczególności za studia nad związkiem funkcji Siversa z procesami obejmującymi spolaryzowane poprzecznie nukleony


- dr Artur Ukleja: za wiodący wkład w publikację współpracy LHCb dotyczącej badania zachowania parzystości CP w rozpadach barionu powabnego Xi_c


-dr hab. Paweł Bielewicz: za znaczący wkład do prac współpracy Planck polegający na testowaniu założeń o statystycznej izotropowości i gaussowskości map promieniowania reliktowego


Nagroda za działania popularyzacyjne:
dr Anna Durkalec: za liczne wystąpienia i prezentacje "live stream" (dostępne w YouTube) oraz serię artykułów w Delcie o współczesnej astronomii.