adiunkt | BP2

Data ogłoszenia: 
11 sty 2022 - 14:00
Termin zbierania ofert: 
28 sty 2022 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko:

adiunkt

w Zakładzie BP2

Lokalizacja: Warszawa, ul. Pasteura 7

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Badania naukowe nad modelami dynamiki plazmy kwarkowo-gluonowej.

Stanowisko finansowane jest w ramach grantu naukowego OPUS przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN).

Wymagania:

 • stopień naukowy doktora (fizyka)

W konkursie mogą brać udział kandydaci, którzy w momencie przesyłania aplikacji nie posiadają dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia aukowego doktora, ale mają wyznaczony termin uzyskania tego tytułu.

 • doświadczenie badawcze w modelowaniu dynamiki plazmy kwarkowo-gluonowej metodami hydrodynamiki relatywistycznej, teorii kinetycznej lub teorii strun.
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Wymagane dokumenty:

 • kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora lub informacja o planowanym terminie obrony
 • CV
 • lista publikacji naukowych
 • opis innych osiągnięć (wystąpienia konferencyjne, staże etc)
 • “Research statement”
 • co najmniej 2 listy polecające przesłane bezpośrednio na adres: michal.spalinski@ncbj.gov.pl Powinny być one przesłane przez autorów listów bez udziału kandydata.
   

Oferujemy:

 • umowę o pracę na okres 28 miesięcy

Zgłoszenia proszę nadsyłać na adres michal.spalinski@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Inne informacje:

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. 
2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie. 
3.    Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Narodowym Centrum Badań Jądrowych.


Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations).