22

Mar

2024

Adiunkt (postdoc) | BP4

Termin zbierania ofert: 03-05-2024

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko:

Adiunkt (postdoc)

Lokalizacja: ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa

Zakład Astrofizyki Departamentu Badań Podstawowych NCBJ, zajmuje się badaniami w zakresie astrofizyki i astronomii, głównie ich aspektami obserwacyjnymi. Zakład zatrudnia obecnie 19 pracowników na stanowiskach adiunkta i wyżej,  w tym 8 obcokrajowców. Obecnie w Szkole Doktorskiej NCBJ i IChTJ szkoli się 9 doktorantów z Zakładu Astrofizyki.  Zakład Astrofizyki oferuje aktywne środowisko badawcze o najwyższych międzynarodowych standardach.

Link do strony Zakładu Astrofizyki: https://www.ncbj.gov.pl/en/astrophysics-division

Oferujemy umowę o pracę na okres 2 lat z możliwym przedłużeniem na kolejny rok.

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • prowadzenie i publikacja badań naukowych w zakresie analizy danych obserwacyjnych.
 • opieka nad doktorantami i stażystami
 • udział w życiu naukowym Zakładu
 • popularyzacja badań naukowych
 • udział w organizowanych przez Zakład spotkaniach, konferencjach i innych wydarzeniach

Wymagania:

 • doktorat w dyscyplinie fizyki, astronomii albo równoważnej
 • doświadczenie w prowadzeniu pracy badawczej w dziedzinie astrofizyki, udokumentowane publikacjami.
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym oraz doświadczenie w ubieganiu się o granty badawcze i ich pozyskiwaniu
 • własny plan badań wpasowujący się w profil Zakładu Astrofizyki NCBJ

Oferujemy:

 • pracę w jedynym z największych w Polsce instytutów badawczych
 • kontakt z doświadczoną kadrą
 • dążenie do doskonałości oraz autonomię w zakresie badań, pracę w różnorodnym, wspierającym zespole profesjonalistów
 • możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach, konferencjach międzynarodowych
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia przy realizacji ambitnych projektów
 • możliwość szerokich kontaktów z partnerami NCBJ z Polski i spoza kraju

Wymagane dokumenty: 

 • cv
 • wykaz publikacji
 • autoreferat naukowy
 • listę zawierającą dane kontaktowe dwóch osób mogących przedstawić rekomendacje (adres e-mail)
 • kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego
 • opis najważniejszych osiągnięć naukowych (max. 2 strony)
 • list motywacyjny zawierający informację o spełnianiu wymagań wraz z uzasadnieniem (1 strona)
 • wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę

Kontakt: dr hab. Katarzyna Małek  E-mail: Katarzyna.Malek@ncbj.gov.pl

Aplikacje proszę przesyłać na adres e-mail:  Katarzyna.Malek@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:
Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie.
 3. Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: https://www.ncbj.gov.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent an d Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations)