Profesor instytutu | BP2

Data ogłoszenia: 
13 Maj 2021 - 11:15
Termin zbierania ofert: 
4 cze 2021 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko

Profesor instytutu 

w Zakładzie Fizyki Teoretycznej BP2 

Lokalizacja: ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa

Od kandydata oczekuje się, oprócz stopnia naukowego doktora habilitowanego, udokumentowanej wiedzy w zakresie badań struktury hadronów w ramach chromodynamiki kwantowej.

Opis zadań:

W Zakładzie Fizyki Teoretycznej kandydat będzie prowadził badania w dziedzinie teoretycznego opisu struktury hadronów w ramach chromodynamiki kwantowej. Docelowo kandydat powinien stworzyć w strukturach Zakładu własną grupę badawczą zajmującą się tą tematyką.

W szczególności od kandydata oczekuje się:

 • znaczącego dorobku naukowego, potwierdzonego publikacjami w dziedzinie fizyki wysokich energii, w szczególności perturbacyjnej chromodynamiki kwantowej;
 • doskonałej i udokumentowanej wiedzy na temat fizyki procesów ekskluzywnych i ich opisu przy pomocy uogólnionych rozkładów partonów (GPD) ;
 • bardzo dobrej i udokumentowanej wiedzy eksperckiej na temat badań struktury hadronów, w szczególności jej trójwymiarowego opisu
  (tzw. tomografia hadronów);
 • bardzo dobrej i udokumentowanej wiedzy specjalistycznej w zakresie tworzenia przewidywań dla obecnie trwających i planowanych eksperymentów eksluzywnej produkcji cząstek (COMPASS, JLAB, EIC, LHC);
 • udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu współpracy międzynarodowej;
 • doświadczenia w zdobywaniu grantów naukowych w otwartych konkursach;
 • doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla doktorantów, oraz w pracach organizacyjnych na poziomie Szkoły Doktorskiej.
 • doskonałej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty:

 • potwierdzenie uzyskania stopnia doktora habilitowanego;
 • życiorys;
 • wykaz publikacji;
 • wykaz patentów, wdrożeń i zgłoszeń;
 • autoreferat naukowy;
 • wszelkie inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę.

Kontakt:

kierownik Zakładu Fizyki Teoretycznej (BP2) dr hab. Michał Kowal,
e-mail: michal.kowal@ncbj.gov.pl

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Zakładu Fizyki Teoretycznej (BP2);
e-mailem na adres: dorota.dobrowolska@ncbj.gov.pl
lub
pocztą albo osobiście na adres: p. Dorota Dobrowolska, Narodowe Centrum Badań Jądrowych Zakład BP2, ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.


Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations).