W Narodowym Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock do dnia 31 grudnia 2024 roku wykonywany jest projekt pt: „Doświadczenia przeprowadzone w laboratorium GSI-FAIR na separatorze mas FRS oraz pułapce jonów Ion Catcher”, programu badania ciężkich jonów w GSI-FAIR (Darmstadt) na podstawie umowy zawartej z Helmholtz Centre for Heavy Ion Research (GSI) Cooperation Agreement on Experiments at the FRS Facility, Helmholtz Centre for Heavy Ion Research (GSI).

Projekt został dofinansowany w ramach programu międzynarodowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. PMW, umowa z dnia 22.07.2022, nr 5237/GSI-FAIR/2022/0, w wysokości 458819 zł.

Projekt kierowany jest przez prof. dr Zygmunta Patyka i dotyczy pomiaru mas, badania stanów izomerycznych jąder atomowych oraz reakcji jądrowych prowadzących do wytworzenia jąder dalekich od ścieżki stabilności w GSI-FAIR (Darmstadt).

RPRP

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Data zakończenia projektu
Finansowanie