Wysokotemperaturowe reaktory jądrowe chłodzone gazem HTGR (High Temperature Gas-cooled Reactor) to technologia, umożliwiająca produkcję czystej energii cieplnej o temperaturze do 1000 stopni Celsjusza. Ciepło to może być wykorzystane między innymi w procesach przemysłowych. Reaktory tego typu w przyszłości mogą zastąpić wysłużone kotły gazowe i węglowe wykorzystywane obecnie do wytwarzania ciepła w przemyśle. Zmiana ta doprowadziłaby nie tylko do zmniejszenia importu gazu, ale znacząco może doprowadzić do ograniczenia emisji CO2 przez Polskę. W przypadku wdrożenia technologii jądrowych HTGR, zidentyfikowany został typowy problem, zaobserwowany również w innych sektorach nowych technologii, jakim jest nienadążanie aktualnego systemu prawnego za rozwojem nowych rozwiązań technologicznych, co często kończy się niepowodzeniem przy ich wdrażaniu. Właśnie temu służyć będzie realizacja projektu Gospostrateg-HTR. W ciągu nieco ponad trzech lat realizacji projektu zostanie przygotowana seria analiz technicznych, prawnych i społeczno-gospodarczych, które w późniejszym etapie posłużą do sprawnego wdrażania technologii wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych w polskim przemyśle.

Projekt pt. „Przygotowanie instrumentów prawnych, organizacyjnych i technicznych do wdrażania reaktorów HTR” realizowany jest w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych – GOSPOSTRATEG przez konsorcjum w składzie:

Ministerstwo Klimatu i Środowiska,

Narodowe Centrum Badań Jądrowych,

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej.

Strona internetowa projektu: www. gohtr. pl

Data zakończenia projektu
Finansowanie