Radiofarmaceutyki

Departamenty i zakłady, które zajmują się tą tematyką w NCBJ:

Radiofarmaceutyki

Ośrodek Radioizotopów POLATOM

Dowiedz się więcej

Centrum Doskonałości NOMATEN

Dowiedz się więcej