News Date

Jego ekscelencja pan Akio MIYAJIMA, ambasador Japonii, odwiedził 6 kwietnia 2023 r. Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Gość spotkał się z dyrektorem NCBJ, prof. Krzysztofem Kurkiem i zwiedził badawczy reaktor jądrowy MARIA.

Panu Ambasadorowi towarzyszyli pan Nobumitsu KAMIO, Pierwszy Serkretarz i Szef Działu Ekonomii i Współpracy Gospodarczej, oraz Pan Seiji MASUDA, Drugi Sekretarz w Dziale Ekonomii i Współpracy Gospodarczej. Ze strony polskiej w rozmowach wzięli udział pan prof. Mariusz Dąbrowski, kierownik Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska NCBJ oraz pan dr Józef Sobolewski, pełnomocnik dyrektora NCBJ ds. rozwoju reaktorów wysokotemperaturowych. W czasie wizyty w reaktorze gości oprowadzali pan Paweł Nowakowski, dyrektor Departamentu Eksploatacji Obiektów Jądrowych NCBJ i pan Marek Migdal, kierownik Zakładu Badań Reaktorowych NCBJ. W czasie spotkania strona polska przedstawiła informację o dotychczasowej bardzo owocnej współpracy NCBJ z instytucjami japońskimi oraz rozmawiano o perspektywach współpracy w przyszłości, w szczególności w obszarze badań nad reaktorami wysokotemperaturowymi.

Delegacja japońska zwiedza reaktor badawczy MARIA