News Date

Logo projektu ENEN2plus Pod koniec czerwca, w formacie hybrydowym, odbyło się w Brukseli spotkanie inaugurujące międzynarodowy projekt ENEN2plus. Projekt ma na celu budowanie kompetencji z zakresu technologii jądrowych poprzez działalność edukacyjną i szkoleniową. Dział Edukacji i Szkoleń NCBJ również bierze w nim udział.

Technologie jądrowe, dotyczące między innymi energetyki, wiążą się z koniecznością projektowania, budowy i eksploatowania zaawansowanych technologicznie placówek, jak również sprostania wyzwaniom regulacyjnym i rynkowym. Wszystko to wymaga bardzo dobrze wykształconej kadry, posiadającej odpowiednie umiejętności, wiedzę i motywację, przygotowanej do pracy w multidyscyplinarnym, wielokulturowym i konkurencyjnym środowisku.

Projekt ENEN2plus (European Nuclear Education Network) ma stanowić największe i najbardziej zintegrowane dotychczasowe przedsięwzięcie w zakresie edukacji i szkoleń, dzięki zaangażowaniu 51 partnerów z 3 kontynentów, Nadrzędnym celem projektu jest zachęcenie do pracy w przemyśle jądrowym młodych talentów, oraz rozwój poprzez szkolenia.

W tym celu, dla zainteresowanych tą ścieżką kariery, organizowane będą dedykowane wydarzenia promujące pracę w sektorze jądrowym począwszy od uczniów szkół średnich, przez studentów i doktorantów, po osoby z długoletnim doświadczeniem. W ramach planowanych działań przeprowadzona zostanie analiza rozwoju rynku technologii jądrowych, pod względem zapotrzebowania na specjalistów.

„Dział Edukacji i Szkoleń wraz z partnerami będzie pracował nad oceną aktualnych potrzeb kadrowych w sektorze jądrowym w Europie oraz nad identyfikacją wszelkich luk w zakresie edukacji i szkoleń” – wyjaśnia dr Katarzyna Deja, Dyrektor Działu Edukacji i Szkoleń NCBJ. „Identyfikacja tych słabych punktów pozwoli na określenie ścieżki edukacji i szkoleń odpowiadających na teraźniejsze i przyszłe potrzeby rynku. Z drugiej strony zebrana informacja o istniejących strategiach na rzecz kształcenia i szkolenia w krajach UE i ich centralizacja w jednej platformie przyczyni się do rozwiązania obecnego rozdrobnienia istniejących możliwości edukowania i szkolenia w UE tak, aby zagwarantować spójny i zrównoważony program”.

Program zakłada wsparcie, dając możliwość uczestnictwa w stażach, szkoleniach, wizytach studyjnych, dla około 1000 osób zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji w sektorze jądrowym na każdym etapie kariery i będzie realizowany we współpracy z partnerami z USA, Chin, Korei i Japonii. Nie bez znaczenia będą również działania adresowane do uczniów i studentów mające na celu przyciągniecie i zachęcenie do związania swojej przyszłości z tą branżą. ENEN2plus stanie się scentralizowaną platformą, w której można będzie zdobyć informacje na temat edukacji, szkolenia i pracy w tej branży, jak również pozwoli na nawiązanie kontaktów z instytutami badawczymi na całym świecie.

Logo projektu ENEN2plus
Spotkanie inaugurujące projekt ENEN2plus w formacie hybrydowym