News Date

Szkoła Letnia DHD4GEN (Foto: NCBJ)

W dniach 12-15 września 2022 roku w Kazimierzu Dolnym odbyła się druga Międzynarodowa Szkoła Letnia “New High-Temperature Technologies for Poland” zorganizowana przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Pierwsze edycja Szkoły odbyła się w trybie zdalnym w czerwcu 2020 roku (więcej info: https://www.ncbj.gov.pl/aktualnosci/online-high-temperature-hot-reactor…). Tym razem doktoranci NCBJ oraz zaproszeni eksperci mieli okazję spotkać się osobiście. O ile pierwsza edycja okazała się niewątpliwym sukcesem organizacyjnym, aby technicznie przeprowadzić Szkołę i połączyć ekspertów z różnych stref czasowych, to bez dyskusyjnie osobisty networking jest nie do przecenienia, co zapewnia inny wymiar komunikacji oraz wymiany doświadczeń.

Podczas Szkoły zaplanowano 12 wykładów zaprezentowanych przez ekspertów zagranicznych m.in. z KTH (Szwecja), Politechniki Mediolańskiej (Włochy), PSI (Szwajcaria), JAEA (Japonia), NRG (Holandia), BATAN (Indonezja), jak również z NCBJ. Dodatkowo, przygotowano specjalny blok wystąpień, podczas którego doktoranci NCBJ mieli okazję zaprezentować wyniki swoich badań oraz uzyskać informację zwrotną ze strony zaproszonych gości. Całość programu uzupełniły liczne i intensywne spotkania doktorantów z opiekunami naukowymi, konsultacje oraz warsztaty pisania artykułów naukowych, a Szkołę zamknęła interesująca debata w ramach panelu tematycznego „Udany projekt jądrowy”.

Szkoła Letnia „New High-Temperature Technologies for Poland” została realizowana jako element interdyscyplinarnych studiów doktoranckich o charakterze międzynarodowym utworzonych w październiku 2018 roku w ramach projektu “Nowe koncepcje reaktorów jądrowych i analiz bezpieczeństwa dla Programu Polskiej Energetyki Jądrowej” – PHD4GEN (www.phd4gen.pl). Celem projektu jest utworzenie interdyscyplinarnego zespołu młodych kadr badawczych, zajmujących się zaawansowanymi koncepcjami i technologiami nowej generacji reaktorów jądrowych. Głównymi technologiami będącymi przedmiotem studiów są reaktory wysokotemperaturowe chłodzone gazem HTGR oraz koncepcja reaktora dwupłynowego DFR.

 

Szkoła Letnia DHD4GEN
Szkoła Letnia DHD4GEN (Foto: NCBJ)