News Date

Delegacja NCBJ uczestniczyła w uroczystości otwarcia Centrum Badawczo-Rozwojowego PID Polska. Ośrodek prowadzi badania w obszarze inspekcji radiograficznej i detekcji. Dzięki współpracy z polskimi instytucjami naukowymi możliwy będzie rozwój własnych technologii mających zastosowanie zarówno w przemysłowych detektorach rentgenowskich, jak i skanerach cargo.

NCBJ od wielu lat współpracuje z firmą PID Polska. W 2016 r. podpisaliśmy umowę dotyczącą komercjalizacji Polskiego Systemu Kontroli Cargo „CANIS”. System będący owocem tej współpracy działa od dwóch lat na kolejowym przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej, a budowa następnych instalacji i opracowanie nowych rozwiązań są planowane w niedalekiej przyszłości.

Delegacja NCBJ wraz z gospodarzami przed prototypem skanera Vesper-Van

W trakcie spotkania, które odbyło się 2 czerwca br. w nowej siedzibie Centrum Badawczo-Rozwojowego PID Polska zlokalizowanego pod Warszawą, partnerzy naukowi PID zaprezentowali postępy i perspektywy własnych badań nad nowymi technologiami powiązanymi z inspekcją ładunków. Prezentacja NCBJ przygotowana przez prof. Sławomira Wronkę dotyczyła opracowanej i opatentowanej przez naukowców NCBJ metody obrazowania za pomocą rozpraszania wstecznego. Swoje prezentacje przygotowały także Akademia Górniczo-Hutnicza (układ scalony ASIC dla pikselowego detektora CdTe) oraz firma MakoLab współpracująca z PID Polska w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji. W trakcie uroczystości został zaprezentowany prototypowy mobilny skaner Vesper-Van - budowany wspólnie przez PID i NCBJ innowacyjny skaner obrazujący, w którym obraz tworzony jest z fotonów rozproszonych wstecznie. W uznaniu dotychczasowej współpracy Mikołaj Wroniszewski, Prezes PID Polska, przekazał na ręce Michała Wójtowicza, Zastępcy Dyrektora NCBJ ds. Innowacji i Wdrożeń nagrodę „Za naukowe wsparcie w rozwój innowacyjnych technologii przyszłości”.

FOTO 1. Delegacja NCBJ wraz z gospodarzami przed prototypem skanera Vesper-Van (E. Dymowska / NCBJ)

FOTO 2. Statuetka nagrody PID Polska (A. Ślązak-Gwizdała / NCBJ)

 

Statuetka nagrody PID Polska
Delegacja NCBJ wraz z gospodarzami przed prototypem skanera Vesper-Van