News Date

Zostały wykonane prace związane z przygotowaniem placu budowy Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie „CERAD”. Wykonano prace ziemne, w tym wymieniono grunt, na którym ma być posadowiony budynek. Czekają już także kontenery dla pracowników, którzy wkrótce przystąpią do kolejnej fazy robót. Całość inwestycji powinna być ukończona w 2021 roku.

Najważniejszym urządzeniem w nowym laboratorium będzie cyklotron rozpędzający protony i cząstki alfa do energii 30 MeV i deuterony do energii 15 MeV. Jego działanie umożliwi produkcję radionuklidów, które do tej pory nie były otrzymywane w NCBJ i nie były dostępne w Polsce. Dzięki temu w Świerku będzie można prowadzić badania nad nowymi radiofarmaceutykami, w szczególności takimi, które zostaną specjalnie zaprojektowane pod potrzeby indywidualnych pacjentów. Badania będą prowadzić przede wszystkim naukowcy z uczelni i instytutów współtworzących projekt. Dzięki planowanym w laboratorium CERAD liniom produkcyjnym i badawczym będzie można prowadzić badania naukowe, otrzymywać nowe radiofarmaceutyki do badań przed-klinicznych i klinicznych jak i udostępniać wytworzone radionuklidy innym użytkownikom.

Wykop pod fundamenty CERAD (foto: Marek Pawłowski / NCBJ)